Acces îngrădit la zona de agrement a Lacului Bodi-Mogoşa

Peste 800 de  locuitori ai  oraşului Baia Sprie sunt nemulţumiţi de faptul că nu au acces la Lacul Bodi Mogoşa. In luna iulie 2014, aceştia au trimis o petiţie, pe adresa Instituţiei Prefectului judeţul Maramureş, în care solicitau verificarea modul de administrare a Lacului Bodi- Mogoşa ce aparţine de UAT Baia Sprie.

Colectivul  de verificare numit prin Ordinul Prefectului nr.389/22.07.2014  a constatat faptul că întabularea terenurilor aparţinând S.C.Cabana Mogoşa S.A s-a făcut fără a ţine cont de prevederile legale  în vigoare (Legea Apelor nr.107/1996), cu privire la zonele de protecţie a Lacului Bodi.

În urma întabulării terenului proprietatea SC Cabana Mogoşa S.A, UAT Baia Sprie, deşi este administratorul lacului, este în situaţia hilară de a nu avea nici o cale de acces spre lac, acesta fiind înconjurat de o proprietate privată!

În consecinţă, s-au propus următoarele: un schimb de teren, cu acceptul şi prin hotărârea Consiliului Local Baia Sprie,  între UAT Baia Sprie şi SC Cabana Mogoşa S.A., pentru realizarea zonei de protecţie ( 20 de metri în jurul lacului) şi accesul cetăţenilor în zonă.   În cazul în care acest lucru nu este posibil pe cale amiabilă, având în vedere obligaţiile ce revin autorităţii locale din punct de vedere al gospodării apelor, se poate face o expropriere pentru cauză de utilitate publică, cu justă şi prealabilă despăgubire, pentru realizarea lucrărilor care se impun precum şi pentru calea de acces spre lac, în condiţiile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Comisia de verificare a  propus ca  oricare variantă s-ar alege, delimitarea zonei de protecţie să se facă în conformitate cu prevederile legale de către  Administraţia Naţională Apele Române, împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi cu deţinătorii terenurilor riverane.

Menţionăm că barajul Bodi Mogoşa împreună cu acumularea sunt deţinute şi administrate de Primăria oraşului Baia Sprie , iar zona administrată se extinde şi asupra zonei de protecţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.