S.C. „URBIS” S.A. Baia Mare – Concurs în vederea ocupării postului de “inginer electrotehnic”

sediu-urbis-nouS.C. „URBIS” S.A. Baia Mare, cu sediul pe str. 8 Martie nr.3, organizează în data de 11.06.2014 ora 9:00, concurs în vederea ocupării postului de “inginer electrotehnic”, pe perioadă nedeterminată.

Cerințe minime obligatorii :
– studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în profilul electric, specializarea electrotehnică sau electromecanică sau electroenergetică;
– vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
– cunoștințe operare PC;
– autorizare A.N.R.E. minimum categoria III B pentru exploatare instalații electrice de medie tensiune.

Documente necesare înscrierii :
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Certificat de cazier judiciar;
3. Copia actului de identitate;
4. Copia diplomei de licență în profilul electric, specializarea electrotehnică sau electromecanică sau electroenergetică;
5. Adeverințe care să ateste vechimea în specialitate studiilor de minimum 3 ani, sau
copii după cartea de muncă;
6. Autorizația A.N.R.E. minimum categoria III B pentru exploatare instalații electrice de medie tensiune;
7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu specificația: „Apt pentru muncă” .
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei
de concurs.

Desfăşurarea concursului : 
Depunerea documentelor necesare înscrierii se va face până la data de
06.06.2014, ora 12:00, la sediul societății (Birou Resurse Umane).
Concursul constă în: – Verificarea cunoștințelor teoretice prin lucrare scrisă;
– Testare psihologică;
– Test operare PC;
– Interviu.

Bibliografie :
• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (actualizată): Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor;
• Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006: Cap. V – Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și ; Cap. VI – Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific;• NSPM 65 – Norme pentru transportul si distribuția energiei electrice,
• NSSM 111 – Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale;
• NTE009/10/00 – Regulament General din 26 august 2010 de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune – NTE 009/10/00;

• Echipamente, instalații și rețele electrice.

 •  Echipamente electrice,
 •  Protecții prin relee la transformatoare și linii de medie tensiune,
 •  Schemele circuitelor primare si secundare ale stațiilor electrice,
 •  Tratarea neutrului în rețelele de joasă și medie tensiune.
 • Bibliografie selectivă:
 1. Hortopan G., Aparate electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, orice ediție,
 2. Conecini I., ş.a, Cartea electricianului din staţii electrice şi posturi de transformare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986,
 3. Preda L., Heinrich I., ş.a, Staţii si posturi electrice de transformare, Ed. Tehnica, 1988.

• Mașini, acționări și tracțiune electrică.

 • Motorul de curent continuu cu excitație serie, pornirea, reglarea turației și frânarea prin reostate,
 • Motorul de curent continuu cu excitație serie, pornirea, reglarea turației și frânarea utilizând variatoare statice de tensiune continuă.
 • Motorul asincron trifazat, pornirea, reglarea turației și frânarea cu invertor trifazat.
 • Substații de tracțiune pentru alimentarea în curent continuu,
 •  Linia de contact.
 • Bibliografie selectivă:
 1. Kelemen A, Acționări electrice, Ed. Didactică si Pedagogică, București, 1979,
 2. Atanasiu Ghe, Andreescu E, ș. a, Mașini și acționări electrice, Ed. Didactică si Pedagogică, București, 1982,
 3. Cantemir L, Tracțiune electrică, Ed. Didactică si Pedagogică, București, 1971.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.