IMIMPORTANȚA COMPONENTEI PREVENTIVE ÎN CADRUL S.V.S.U.PORTANȚA COMPONENTEI PREVENTIVE ÎN CADRUL S.V.S.U.

isuActivitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă  reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.

Formele activității de prevenire pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență sunt: controlul, asistenţa tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei.

Scopurile activităţii de prevenire sunt:

    a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţiei civile;

    b) identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;

    c) conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;

    d) informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:

    a) riscurile identificate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, frecvenţa şi perioada de manifestare;

    b) concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;

    c) organizarea în sectorul de competenţă a unor activităţi tradiţionale, târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive;

    d) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative din localitate.

La nivelul localităţii, activitatea de prevenire este coordonată de primar.

Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice ( în mediul rural 1 specialist la 200 de gospodării cetățenești, în mediul urban pentru 500-1000 de locuințe individuale sau gospodării un specialist).

Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:

    a) de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei;

    b) premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ;

    c) o dată pe an, la operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliului local;

    d) anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;

    e) la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de intervenţie;

    f) pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă, cu scopul de a face propuneri primarului pentru soluţionarea acestora.

            Numărul incendiilor la gospodăriile cetățenești, atât în mediul urban cât și în cel rural, este în scădere față de anii trecuți datorită conștientizării populației asupra măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență prin implicarea componentei preventive cu acțiuni de informare preventivă.

            Cetățenii sunt cei mai importanți în cazul producerii unor situații de urgență. Cu cât aceștia sunt mai bine informați, cu atât mai repede acționează pentru reducerea pagubelor produse de situațiile de urgență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.