Niciun candidat înscris, până în 4 mai, pentru funcțiile de inspector școlar în Maramureș!

isjmm1Înainte cu două zile de terminarea perioadei de înscriere la concursul pentru ocuparea de funcțiilor vacante de inspector școlar la IȘJ Maramureș niciun candidat nu și-a depus dosarul, deși perioada de înscriere a început din 22 aprilie.

Termenul limită pentru înscrierea candidaților care îndeplinesc, cumulativ, condițiile impuse de Ministerul Educației Naționale este miercuri, 6 mai, până la ora 16.00, conform celor declarate de către prof. MESTER Adriana Angela – inspector scolar pentru managementul resurselor umane.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin OMECTS nr. 5558/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734/19.10.2011.

La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele şcolare poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
  2. este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;
  3. a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;
  4. nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
  5. este apt din punct de vedere medical;
  6. este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Pentru funcţia de inspector şcolar pentru educaţia timpurie, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar.

Metodologia de concurs, tematica, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean.
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.