11 IULIE – ZIUA INSPECŢIEI MUNCII DIN ROMÂNIA 25 DE ANI DE ACTIVITATE

Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, reprezintă certificatul de naștere al acestei instituții.

Prin Legea nr. 337/2018 s-a stabilit data de 11 iulie ca „Ziua Inspecţiei Muncii”,   din Romania, alăturându-se astfel altor state europene în care-şi desfăşoară activitatea organisme similare.

În ţările care au ratificat Convenţia 81 a OIM, Inspecţia Muncii este un organ însărcinat cu „supravegherea îndeplinirii dispoziţiilor legale privind condiţiile de muncă şi protecţia angajaţilor în exercitarea profesiilor precum şi a dispoziţiilor privind timpul de muncă, salariile, securitatea, igiena, angajarea minorilor şi alte dispoziţii asemănătoare, în măsura în care inspectorii de muncă sunt însărcinaţi cu vegherea acestor dispoziţii”

Încă de la începuturi, Inspecţia Muncii se asociază cu ideea de desfăşurare a Dreptului Muncii şi de sancţiune pentru încălcările celor prevăzute de legi.

Pe de altă parte capacitatea de a aplica sancţiuni presupune, ca urmare a aplicării principiului proporţionalităţii, ca inspectorul să ştie să adapteze sancţiunea pe care o stabileşte la gravitatea încălcării legislaţiei, ţinând cont de o serie de circumstanţe obiective.

Pe lângă legislaţia internă a fiecărei ţări, Inspecţia Muncii este un instrument de control reglementat şi de convenţiile internaţionale ale OIM. Acest fapt face ca toate ţările semnatare ale acestor convenţii să se vadă obligate să înfiinţeze şi să organizeze servicii ale Inspecţiei Muncii, în baza aceloraşi principii generale.

În România, ca urmare a schimbărilor economice ce au avut loc, rezultat al transformării raporturilor dintre participanţii la realizarea sarcinilor de serviciu, noul Cod al  muncii, modalitatea de desfăşurare a raporturilor de muncă în contextul noilor structuri ale economiei de piaţă, prin Legea nr.108 din 16 iunie 1999 se înfiinţează Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii se reglementează prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin H.G. nr.488/2017.

Actul normativ amintit anterior stabileşte cu claritate statutul inspectorului de   muncă precum şi rolul acestuia în cadrul organismelor de îndrumare şi control.

Astfel, inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei urmărind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei prin luarea măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, restricţionarea comercializării produselor neconforme, precum şi pentru prevenirea şi combaterea discriminării pe piaţa muncii.

Activitatea desfăşurată până acum de la înfiinţarea Inspecţiei Muncii în noiembrie 1999 şi până în prezent a condus la depistarea a numeroase cazuri de muncă nedeclarată precum şi la prevenirea unor evenimente ce puteau degenera în accidente deosebit de grave ce se puteau solda cu urmări nedorite de genul avariilor, accidentelor de muncă sau a accidentelor colective de muncă.

Ca organ de control, Inspecţia Muncii intervine într-o formă sau alta în aprecierea şi în sancţionarea încălcării prevederilor legislaţiei specifice. Tipul de activitate desfăşurată de inspectorii de muncă presupune anumite forme de acţiune concrete rezultate din calitatea de reprezentant al autorităţii de control şi investit cu competenţe şi atribuţii pentru desfăşurarea acesteia. Empatia, abilitatea de a asculta activ sau obiectivitatea, sunt calităţi care îl ajută pe inspector în desfăşurarea funcţiei sale în cadrul dinamicii complexe a relaţiilor de muncă.

Colectivul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş, are ca principal obiectiv menţinerea şi creşterea nivelului înalt de încredere în rândul angajatorilor şi angajaţilor, răspunderea şi receptivitatea la sesizările angajaţilor, acestea fiind soluţionate cu celeritate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.