ANAF-ul atenţionează persoanele fizice, care au obţinut venituri din transferul titlurilor de valoare!

anaf-propune-noi-modele-de-formularePersoanele fizice care în anul 2014, au obţinut venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise au obligaţia, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  de a completa şi depune formularul 200 – “ Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai 2015.

Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:

  1. a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil;
  2. b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
  3. c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Formularul 200 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației vor completa în mod corespunzător numărul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, în formularul „Anexă nr. …. la Declarația privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declarația privind veniturile realizate.

Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la:

  1. a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  2. b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

Formularul 200 se poate obţine gratuit de la sediul unităţilor fiscale  sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii şi poate fi descarcat accesând urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2014.pdf.

Declarația poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on‐line, existent pe portalul: e‐guvernare.ro.

ATENŢIE ! Depunerea formularului 200 după data de 25 mai 2015 precum şi nedepunerea acestuia se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Informaţii detaliate se pot obţine:

  • accesând pagina de Internet, anaf.ro;
  • telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 403.91.60;
  • la serviciile/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.