Anunț de presă: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ FINALIZATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 18

Anunț de presă: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ FINALIZATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 18

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Baia Mare, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului de reabilitare termică Creşterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare –  Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare”, Aleea Filaturii nr.2, Cod SMIS: 111226.

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1.B “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor/ Operațiunea B: Clădiri Publice”, program implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului, ce monitorizează implementarea proiectului.

 Obiectivul general al proiectului: creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea infrastructurii în Școala Gimnazială nr. 18 din Baia Mare, prin lucrări de reabilitare termică și utilizarea energiei din surse regenerabile, având ca efect gestionarea inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătățirea aspectului urbanistic, creșterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare, precum și reducerea efortului bugetar datorită scăderii cheltuielilor cu utilitățile aferente clădirii.

Prin proiect, s-a realizat creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de invățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă.

Lucrările de bază executate au constat în reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; lucrări de reabilitare a instalației de iluminat; lucrări conexe realizate odată cu implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii; s-au amenajat grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități, s-a montat tavan casetat în toate sălile de clasă, de asemenea, s-a înlocuit și izolat termic acoperișul tip terasă.

 Rezultatele proiectului:

  • Clădire cu aria utilă a spațiului condiționat de 2.078,20 mp, reabilitată energetic și cu certificat de performanța energetică emis;
  • Valoarea consumului total anual specific de energie pentru încălzire scăzut, așa cum reiese și din certificatul de performanță energetică;
  • Economie anuală de energie;
  • Reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Impactul proiectului la nivel local și regional, prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, constă în utilizarea unor  surse de energie regenerabilă mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente, din punct de vedere comercial, în realizarea lucrărilor și dotărilor specifice realizate. De asemenea, s-a realizat optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin executarea lucrărilor de reabilitare termică (lucrări menite să elimine reparațiile curente, pentru o lungă perioadă de timp, și să conducă la reducerea cheltuielilor cu utilităţile aferente clădirii). S-a asigurat

susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și s-au creat noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenției.

Valoarea totală a proiectului: 3.828.532,17 lei

 Valoarea totală eligibilă: 3.041692,26 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.585.438.43 lei.

Durata de implementare a proiectului:  octombrie 2014 (proiectare inițială) – februarie 2023 (finalizare contract finanțare)

Primarul Municipiului Baia Mare,

Dr. Ec. Cătălin Cherecheș

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.