Anunț de presă : Proiect „Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”, Cod SMIS: 151749

Anunț de presă : Proiect „Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”, Cod SMIS: 151749

Municipiul Baia Mare a semnat contractul de finanţare nr. 8045/08.12.2022 pentru implementarea proiectului
„Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”, Cod SMIS: 151749. Proiectul a început la data de 07 Ianuarie 2021 și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, respectiv până la data de 31 Decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului este reducerea populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona urbană marginalizată, prin măsuri integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Construirea „Centrului Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri” din municipiul Baia Mare, oferirea de servicii locuitorilor SDL și oferirea de servicii integrate locuitorilor ZUM
 Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane Estimare țintă: 783,00 mp suprafață pavată și 1.346,10 mp spații verzi, total 2.129,10 metri pătrați
 Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane Estimare țintă: 463,90 metri pătrați

Prin intermediul serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional se va asigura creșterea nivelului de trai și a calității vieții prin:
– reconversia profesională, prin furnizarea de servicii de calificare/recalificare în vederea accesării de locuri de muncă care vor duce la creșterea calității vieții locuitorilor SDL
– acordarea de sprijin în consiliere profesională și mediere pe piața muncii, în vederea obținerii unui loc de muncă;
– acordarea oportunităților de dezvoltare a unor afaceri pentru locuitorii SDL. Aceasta ar duce la sprijinirea ocupării și a auto-ocupării;
– facilitarea accesării serviciilor socio-medicale, de consiliere profesională, mediere pe piața muncii, prin construirea unui centru multifuncțional in proximitatea ZUM;
– reintegrare socială a persoanelor din SDL prin facilitarea accesului la servicii socio-profesionale, medicale și prin implicarea în activitățile civice;
– identitatea vizuală a zonei prin schimbarea percepției actuale despre comunitatea Craica;
– facilitarea accesului la alte tipuri de servicii prin parteneriatul cu ONG uri locale.

Vor beneficia de masurile realizate prin proiect, urmatoarele categorii:
1) Centrul Comunitar Multifunctional
• 250 persoane (100 de copii, 100 de tineri, 50 de adulți) din ZUM beneficiari centru comunitar multifuncțional SDL- copii, tineri, femei, inclusiv cei aflați in situație de risc din care
• 200 de participanți la programe de educaţie sanitară și prevenție a îmbolnăvirilor, inclusiv educație pe teme ecologice, igiena locuinţei, sănătatea publică din care
• 100 de persoane de etnie romă beneficiare de servicii sociale, socio-medicale
2) Promovarea antreprenoriatului social si formare profesionala
• Centrul Comunitar Multifuncțional ”SDL” (SES) – Cărămidăria MBM&Co (fabricarea cărămizilor, a materialelor de construcții) – 200 persoane(tineri și adulti) dezavantajate social
• Centrul Comunitar Multifuncțional ”SDL” – SES mesteșuguri tradiționale (handmade) – 100 de artiști populari, atât din SDL cat si din ZUM
• Centrul Social „Atelier” (SES)/ Somaschi – reciclare deșeuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, etc. – 50 de tineri aflați in risc social și 30 de adulți din ZUM
• Centrul Social „Atelier” (SES)/ Somaschi – Centrul de evaluare și formare antreprenorială socială în domeniul ICC:
o (a) evaluarea, consilierea și formarea tinerilor din SDL/ZUM;
o (b) facilitare ucenicie, job shadowing, internship);
o (c) nod rețea locală pentru inserție profesională – 80 de tineri dezavantajați social
• Centrul Comunitar Multifuncțional ”SDL” –
o (a) Centrul de formare/ reconversie profesională in meseriile/ SES;
o (b) facilitare ucenicie, job shadowing, internship);
o (c) nod rețea locala pentru inserție profesională – 930 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială din ZUM/SDL (minim 80 de tineri)

Valoarea totală a proiectului este de 2.535.430,48 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.285.185,72 lei
Dată semnare contract: 08.12.2022
Data începerii și data finalizării proiectului: 07 Ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2023

Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. ec. Cătălin Cherecheș

UAT Municipiul Baia Mare
430311 Str. Gheorghe Șincai, nr. 37
Telefon 0262 / 211001, Fax 0262 / 212332
E-mail: primar@baiamare.ro, www.baiamare.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.