Anunţ de presă: Proiect ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, cod SMIS 114990

Anunţ de presă: Proiect ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, cod SMIS 114990

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sunt semnatarii contractului de finanțare pentru implementarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, cod SMIS 114990, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operațiunea B Clădiri Publice.

Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a două clădiri publice, corp școală 1 și sala de sport, aparținând Colegiului Național Mihai Eminescu, prin lucrări de reabilitare termică și utilizarea energiei din surse regenerabile. Efectele realizării proiectului sunt: gestionarea inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2, ameliorarea aspectului urbanistic și creșterea valorii arhitecturale a municipiului Baia Mare.

Obiectivele specifice ale proiectului, atinse după implementarea acestuia și vizând ansamblul celor două corpuri de clădire, sunt:

  1. Scăderea consumului de energie finală din surse neregenerabile cu 59, 48 tep (tone echivalent petrol)
  2. Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră la 139, 67 echivalent tone CO2
  3. Scăderea consumului anual de energie primară la 70% din cantitatea actuală
  4. Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile sub valoarea de 15 kWh/mp/an
  5. Atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie.

Perioada de implementare a proiectului este de 87 de luni, interval cuprins între datele 31.10.2014 și 31.12.2021, conform Actului adițional de prelungire a duratei de implementare a contractului de finanțare nr. 2941 din 31.08.2018.

Valoarea totală a proiectului este 4.206.060,60 lei.

Valoarea totală a contribuției publice este de 3.838.354,78 lei. Această valoare este defalcată în :

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.262.601,56 lei

– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 498.986,12 lei

– valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, UAT Municipiul Baia Mare, 76.767,10 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA, asumată de Beneficiar, este de 367.705,82 lei.

A fost semnat contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) de către Municipiul Baia Mare și Asocierea S.C. ICEP S.R.L. (lider de asociere) – S.C. KUBO INVESTMENTS S.R.L. în ianuarie 2020.A fost elaborat și recepționat Proiectul Tehnic și s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor în luna august 2020.

Stadiul lucrărilor:

A fost montat panoul de identificare a investiției. A fost realizată organizarea de șantier. Constructorul a abordat lucrările prin crearea a mai multor fronturi de lucru în spațiul Colegiului (corpul de școală vechi si sala de sport).

Au demarat lucrările de anvelopare termică, respectiv izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică având grosimea de 20 cm și înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie termoizolantă din profile de PVC cu glaf exterior, dotate cu dispozitive pentru ventilare.

S-a înlocuit instalația termică (corpurile de încălzire și conductele din cupru), s-a realizat instalația de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu.

Vor continua lucrările deanvelopare termică și vor urma lucrări pentru adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, platformă oblică mobilă de acces la etajele superioare și grupuri sanitare adaptate) și lucrări de înlocuirea tâmplăriei interioare, a corpurilor de iluminat cu unele eficiente energetic, a cazanelor termice cu unele în condensație și unele pe biomasă, în scopul atingerii unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie.

Aceste lucrări vor conduce atât la creșterea eficienței energetice a obiectivului de investiții cât și la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului de învățământ, pentru toate categoriile de beneficiari – elevi, cadre didactice și personal auxiliar.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Primarul Municipiului Baia Mare

UAT Municipiul Baia Mare

430311 Str. Gheorghe Șincai nr. 37

Telefon 0040262/211001, 0040262/211002

Fax 0262/212332

E-mail primar@baiamare.ro

www.baiamare.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.