Au început lucrările de igienizare a apelor. Ce transmit reprezentanții Apele Române?

Depozitatea necontrolatǎ a deşeurilor în preajma cursurilor de apǎ reprezintǎ rezultatul

activitǎţilor din cadrul colectivitǎţilor umane riverane. Aceastǎ stare agreseazǎ cursurile de apǎ,

transformându-le într-un mijloc de transport al poluanţilor. De asemenea, deşeurile depozitate în

zona podurilor și a podețelor pot obtura secțiunea de scurgere a apelor și astfel pot provoca

inundații.

Reamintim autorităților publice locale că sunt responsabile de gestionarea regimului

deșeurilor în arealul pe care îl administrează.

Conform prevederilor articolului 8 al Ordonanței nr. 21/ 2002 privind gospodărirea

localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/

2002, consiliile locale şi primarii au obligaţia să asigure:

“ [….]c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin

depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

  1. j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
  2. k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor

insalubre şi prevenirea poluării apelor.”

Subliniem faptul că instituția noastră nu are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor de

pe maluri și din cursurile de apă, ci întreținerea albiilor și a malurilor acestora.

Astfel, prin programul anual de gospodărire a apelor, se realizează reprofilări de albii,

decolmatări și terasamente, acțiuni de cosire, tăieri de vegetație și toaletare a arborilor. Odată cu

executarea acestor lucrări, ne implicăm și în igienizarea cursurilor de apă, în special în zonele unde

avem lucrări în administrare, pentru a veni în sprijinul comunităților.

Instituția noastră are competențe de control și sancționare a autorităților publice locale care

nu își onorează responsabilițățile. Astfel, prin intermediul Inspecției Apelor, în colaborare cu

celelalte instituții de mediu, autoritățile locale și județene, sunt organizate periodic echipe, care au

ca scop verificarea stării de igienizare a cursurilor de apă.

Prezența gunoaielor în cursurile de apă și în lacuri nu este rezultatul activităților de

gospodărire a apelor, ci efectul comportamentului semenilor noștri. Este o tristă realitate faptul că

neglijăm să protejăm mediul înconjurător și să ne asumăm responsabilitatea pentru impactul pe care

îl avem asupra naturii.

 

Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.