Ce impozit global va plăti de la anul un angajat care câştigă salariul mediu pe economie şi ce ajutor primesc familiile cu venituri reduse

Ministerul Finanţelor a făcut public draftul proiectului care schimbă regulile de impozitare în România, instituind impozitul pe venitul global. Acesta se va calcula pe gospodărie, iar toţi românii care obţin venituri pot face o serie de deduceri, în premieră acestea incluzând cheltuielile cu educaţia copiilor, dar şi poliţele RCA sau abonamentele la fitness. O altă noutate este că, în cazul veniturilor in salariu, angajatorul va avea obligaţia de a reţine doar contribuţiile sociale, nu şi valoarea impozitului aferent salariului, ca până acum. Aceasta revine în sarcina angajatului.

În sensul modificărilor propuse la Codul Fiscal, gospodăria înseamnă un grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic şi financiar şi locuiesc/nu locuiesc efectiv la acelaşi număr cadastral. Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a bunurilor mobile şi imobile la care se referă aceste drepturi, care aparţin uneia sau mai multor persoane fizice.

Definiţii: 

venit anual global impozabil : suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România 

plafon neimpozabil:  se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei şi 12 luni, în care punctajul este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus 1.

venitul global ajustat: diferenţă  între venitul anual global şi plafonul neimpozabil 

Impozitul pe venitul anual globalse calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil

Cum se calculează baza de impozitare

Stabilirea venitului net anual global impozabil se va face pe gospodărie. Venitul anual global se determină reprezintă suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România.

Ulterior se determină plafonul neimpozabil aferent fiecărei gospodării. Acesta se stabileşte prin înmulţirea punctajului acordat gospodăriei cu 1.000 de lei şi 12 luni, calcul în care punctajul este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus 1.

Mai exact, în cazul unei gospodării formate dintr-o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 de lei anual, în cazul unei gospodării formate din două persoane acesta va fi de 36.000 de lei, iar din trei persoane, cum e cazul unei familii cu un copil, de 48.000 de lei.

În cazul în care venitul anual depăşeşte această valoare se va aplica pe diferenţă un impozit de 10%. Este vorba de impozitul pe venitul global ajustat care se calculează ca diferenţă între venitul anual global şi plafonul neimpozabil.

De exemplu, în cazul unei gospodării formată dintr-o singură persoană care câştigă acum un salariu mediu net pe economie de 2.354 de lei ar trebui să plătească, începând din 2019, o diferenţă de impozit de aproape 700 de lei, în condiţiile în care angajatorul nu îi va mai reţine impozitul pe salariu , ca până acum.

Suma poate fi însă diminuată sau deloc după aplicarea unor deduceri. Valoarea acesteia poate fi, în cazul unei gospodării de o persoană, de 2.000 de lei. Potrivit proiectului Ministerului Finanţelor, dacă venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil se determină prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodărie a următoarelor deduceri:

a) contribuţia de asigurări sociale şi contributia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

b) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie

c) fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

d) prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;

e) asigurările obligatorii pentru casa şi masina (RCA).

f) programe educationale si recreere pentru copiii aflati in intretinere: gradinite particulare, programe tip before/after school, taxe şcolare, tabere sau excursii şcolare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;

g) alimentarea contului pentru educaţie permanentă, înfiinţat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;

h) activităţi educaţionale pentru tineri/adulţi (ex. taxe şcolare, etc)

i) activitati sportive pentru adulti (ex. abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);

j) achizitii de carti si produse de papetarie;

k) activitati culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

l) servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;

m) medicamente pentru boli cronice si grave;

n) întreţinere şi reparaţii gospodărie;

m) susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Ajutor pentru familiile cu venituri reduse

În cazul gospodăriilor pentru care venitul anual global ajustat este negativ, adică ei câştigă mai puţin decât plafonul neimpozabil, dacă au copii minori, se acordă un sprijin financiar în sumă de 1600 lei/an pentru fiecare copil. Copii care urmează cursurile obligatorii ale învăţământului preuniversitar beneficiază de această sumă doar cu condiţia ca absenţele nemotivate să nu depăşească 10% din totalul orelor de curs, în cazul în care urmează. Este cazul de exemplu al familiilor în care părinţii câştigă salariul minim pe economie.

De asemenea, dacă după aplicarea deducerilor, venitul net anual global impozabil este negativ, se alocă fiecărui copil din gospodărie suma de 1.200 lei/an.

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

a) venituri din activităţi independente

b) venituri din salarii şi asimilate salariilor

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor

d) venituri din investiţii

e) venituri din pensii

f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

g) venituri din premii şi din jocuri de noroc

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare

i) venituri din alte surse

În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

a) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

b) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor din patrimoniul personal;

c) sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

e) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie; Pentru proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi donaţiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 111;

f) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum şi veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

h) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă desfăşurată în România, în conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaţionale sau organizaţii neguvernamentale;

i) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în România, în calitate de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

j) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor, precum şi cardurile de reduceri nenominale şi transmisibile distribuite gratuit acordate în cadrul unor programe promoţionale.

Sursa: gandul.info

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.