Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se va întruni  în ședință extraordinară, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se va întruni în ședință extraordinară, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14

Prin Dispoziţia nr. 65/15.01.2021 are loc  convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14,00.

Ședința va avea loc în sala de Conferințe Millennium III, clădirea M1, str. V. Lucaciu, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1:

1.Depunere jurământ.

2.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2020. Inițiator – primar, Comisia I

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare.

Inițiator – primar/ Comisia I /Comisia III

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 398/2020 privind numirea Comisiei pentru închirieri și achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Inițiator – primar/ Comisia III

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completarii H.C.L. nr. 423/2020 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru inchirierea si vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile – terenuri si constructii – aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare.

Inițiator – primar/ Comisia III

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare – Comisia de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Baia Mare și turism.

Inițiator – primar /Comisia III

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare – Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecţia mediului . Inițiator – primar 3 /Comisia III
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare – Comisia juridică, integrare europeană, cultură, învățământ, tineret, sport și protecție social.

Inițiator – primar/ Comisia III

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Dăncuș Ioan Doru să facă parte din Comisia municipală de aplicare a legilor fondului funciar Baia Mare.

Inițiator – primar /Comisia III

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.