Consiliul local Baia Mare: ședință extraordinară, azi, 11 martie 2024 de la ora 13,30!!!

Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 11 martie 2024, ora 13:30. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu principala ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre Privind demararea procedurilor în vederea înfrățirii Municipiului Baia
Mare, județul Maramureș cu Orașul Emeishan, China
2.Proiect de hotărâre Privind demararea procedurilor în vederea înfrățirii Municipiului Baia
Mare, județul Maramureș cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova
3.Proiect de hotărârePrivind demararea procedurilor în vederea înfrățirii Municipiului Baia
Mare, județul Maramureș cu Comuna Solotvyno, Ucraina
4.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Piața Aliment S.A, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 5526/02.02.2024, împotriva H.C.L. nr.538/28.12.2023
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL 467/2019 privind mandatarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările ulterioare
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii
7.Proiect de hotărâre în vederea aprobării Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi
proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de
performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări
nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor actualizat pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general în domeniul cultură și a O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare
11.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 116/2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, modificată prin H.C.L. nr. 293/2021, H.C.L. nr. 293/2022 și completată prin H.C.L. nr. 108/2023

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.