Consiliului Local al Municipiului Baia Mare se întrunește în şedinţă ordinară, joi, 29 septembrie 2022-prezență fizică, Sala Europa. Vezi ce vor vota consilierii!

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, joi, 29 septembrie 2022, ora 14:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi:


1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului
Baia Mare în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
2.Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administratie ai Clubul Sportiv
Minaur Baia Mare, numit prin HCL 391/13.12.2021
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de selecție prealabilă a membrilor
Consiliului de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a selecției prealabile şi stabilirea comisiei de
selecţie
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2022-2023
5.Proiect de hotărâre privind atribuirea a două autorizaţii taxi noi pentru autoturisme electrice
6.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Piața Aliment S.A, împotriva Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 281/2022
7.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Selmont Food S.R.L, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 281/2022
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros
asupra terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Mare pe str. Luminișului, nr. …., aferent unei extinderi și acces din exterior în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, proprietate privată a Municipiului Baia
Mare, în suprafată de 76 mp, situat pe strada Măgura, nr. …, în favoarea doamnei …, proprietara construcției edificate pe acesta.
10.Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă totală de 41mp, ocupate de accese din exterior, situate în Baia Mare , Bd-ul Unirii nr. 11A
11.Proiect de hotărâre privind insusirea si atestarea apartenenţei la domeniul privat al
Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 12 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. … pe care urmează a se edifica o extindere la apartamentul nr. 1, proprietatea numitei …, situat la parterul imobilului
12.Proiect de hotărâre privind extinderea apartamentului nr. 2 situat la parterul imobilului de pe str. Mărăşeşti, nr. …, prin construirea unui balcon în limita şi forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare şi concesionarea terenului în suprafaţă totală de 5 mp aferent extinderii, în favoarea d-nei …
13.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia
Mare, Bd. Republicii, nr. 58
14.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 16 mp, situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 10.
15.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al
Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, situat în Baia Mare, str. G. Coșbuc nr. … ocupat de extindere la sediu firmă , proprietatea numitului …,
16.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21mp, ocupat de
extindere, situat în Baia Mare strada Vlad Țepeș nr. 12
17.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 15 mp, aferent extindere apartament și deschidere acces din exterior la imobilul situat în Baia Mare, str. Grănicerilor nr. …, aflat în proprietatea d-nei …
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea partajului între Municipiul Baia Mare și Camera de
comerț și Industrie Maramureș asupra construcției înscrise în CF nr. 129732 –C1 Baia Mare nr cadastral 129732 C1 conform cotelor părți deținute
19.Proiect de hotărâre privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al
Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, situat în Baia Mare, str. Vlad Țepeș
nr. … pe care se află edificată o extindere la apartamentul nr. 14, proprietatea numiților … și …,situat la parterul imobilului
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex de locuințe si
functiuni complementare Atrium” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Dragoș Voda FN. , inițiatori: BM ATRIUM Center SRL, SC UNIO SA, SC AC Mobile SRL, …, …, …, SC
Remin SA
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , generat de
imobilul situat în Baia Mare, strada Arinului nr. … și … iniţiatori: …, …, …

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.