CONSULTĂRI INTERGUVERNAMENTALE ROMÂNO-ISRAELIENE DECLARAŢIE COMUNĂ

La data de 24 iunie 2014, Guvernul României şi Guvernul Statului Israel au avut cea de-a doua rundă de consultări interguvernamentale. Primul ministru român, domnul Victor Ponta, şi Primul ministru al Statului Israel, domnul Benjamin Netanyahu, au prezidat consultările şi au notat cu satisfacţie progresele înregistrate în relaţiile dintre cele două state de la precedenta reuniune, care a avut loc la 24 noiembrie 2011.

Având în vedere parteneriatul solid construit de-a lungul anilor între cele două guverne, ambele doresc să consolideze şi mai mult relaţiile reciproce prin extinderea cooperării comune într-o gamă largă de domenii.

Ambele guverne şi-au exprimat speranţa coexistenţei paşnice a Israelului cu vecinii săi. În acest context au reafirmat angajamentul de a coopera pentru stabilizarea regiunii şi pentru rezolvarea paşnică a conflictelor.

Cele două guverne au reiterat angajamentul ferm pentru respectarea drepturilor omului şi pentru combaterea tuturor formelor de anti-semitism, de discriminare rasială, xenofobie şi intoleranţă.

Ambele guverne au reafirmat că valorile comune ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept constituie un fundament solid pentru parteneriatul dintre cele două state. Au reafirmat dreptul Statului Israel de a-şi asigura securitatea.

Ambele guverne au subliniat nevoia de dezvoltare în viitor a relaţiilor dintre Israel şi Uniunea Europeană şi de a continua cooperarea în chestiuni strategice şi regionale.

Guvernele au evidenţiat aspiraţiile pentru consolidarea pe mai departe a relaţiilor dintre cele două state şi legătura unică între cele două popoare, pe baza afinităţii de secole dintre popoarele român şi evreu, susţinută şi promovată de o mare comunitate de israelieni originari din România şi de o comunitate evreiască puternică în România, care se străduieşte să păstreze tradiţiile şi moştenirea evreiască.

La consultări au luat parte următorii membri ai guvernelor:

Pentru partea română: Primul ministru, domnul Victor Ponta; Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Liviu Nicolae Dragnea; Viceprim-ministru, ministrul Culturii, domnul Kelemen Hunor; ministrul afacerilor externe, domnul Titus Corlăţean; ministrul apărării naţionale, domnul Mircea Duşa; ministrul finanţelor publice, doamna Ioana-Maria Petrescu; ministrul economiei, domnul Constantin Niţă; ministrul sănătăţii, domnul Nicolae Bănicioiu; ministrul mediului şi schimbărilor climatice, domnul Attila Korodi; ministrul pentru societatea informaţională, domnul Alexandru-Răzvan Cotovelea; ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, doamna Rovana Plumb; ministrul educaţiei naţionale, domnul Remus Pricopie; ministrul tineretului şi sportului, doamna Gabriela Szabo; ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, domnul Florin-Nicolae Jianu; ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, domnul Mihnea Cosmin Costoiu.

Pentru partea israeliană: Primul ministru, domnul Benjamin Netanyahu; ministrul afacerilor externe, domnul Avigdor Lieberman; ministrul apărării, domnul Moshe Ya’alon; ministrul finanţelor, domnul Yair Lapid; ministrul economiei, domnul Naftali Bennett; ministrul afacerilor interne, domnul Gideon Sa’ar; ministrul infrastructurii naţionale, energiei şi resurselor de apă, domnul Silvan Shalom; ministrul securităţii publice, domnul Yitzhak Aharonovich; ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, domnul Yair Shamir; ministrul ştiinţei, tehnologiei şi spaţiului, domnul Yaakov Perry; ministrul educaţiei, Rabbi Shai Piron; ministrul culturii şi sportului, doamna Limor Livnat; ministrul comunicaţiilor, domnul Gilad Erdan; ministrul sănătăţii, doamna Yael German; ministrul protecţiei mediului, domnul Amir Peretz, ministrul persoanelor vârstnice, domnul Uri Orbach; ministrul locuinţelor şi construcţiilor, domnul Uri Ariel.

Afaceri externe

Guvernele salută semnarea Protocolului de Cooperare dintre cele două Ministere ale Afacerilor Externe.

Guvernele României şi Statului Israel recunosc importanţa şi beneficiile reciproce, pentru Israel şi Uniunea Europeană, ale promovării păcii, democraţiei şi cooperării regionale prin Politica Europeană de Vecinătate, prin încurajarea cercetării ştiinţifice, a schimburilor academice, a protecţiei mediului şi a legăturilor culturale sporite între părţi.

Guvernele exprimă speranţa că negocierile directe în Procesul de Pace din Orientul Mijlociu vor fi reluate şi că acestea se vor încheia cu o soluţie justă şi durabilă.

Ambele guverne împărtăşesc îngrijorarea comunităţii internaţionale privind impactul destabilizator pentru regiune al conflictului intern din Siria.

Guvernul României şi Guvernul Statului Israel recunosc importanţa şi avantajele reciproce ale adâncirii cooperării dintre NATO şi Israel în spiritul Politicii de Parteneriat a NATO. România va continua, împreună cu statele membre NATO interesate, să faciliteze participarea Israelului la structurile şi programele aliate relevante.

Cele două guverne salută, de asemenea, semnarea de către miniştrii afacerilor externe a Programului comun de cooperare pentru anii 2014-2017, în domeniul cultural, educaţional şi ştiinţific.

Apărare, Securitate Naţională, Securitate Publică şi Afaceri Interne

Guvernele recunosc cooperarea în domeniul securităţii şi apărării drept un domeniu-cheie pentru relaţiile româno-israeliene. Având în vedere relaţiile dintre cele două ministere ale apărării, precum şi Acordul privind Cooperarea Militară semnat la Bucureşti la 9 martie 2006, România şi Statul Israel sunt hotărâte să promoveze şi să aprofundeze cooperarea strategică dintre Ministerele Apărării.

Guvernele convin să consolideze şi să extindă cooperarea în domeniul aplicării legii, cu precădere în combaterea tuturor formelor de criminalitate organizată şi terorism.

Guvernele vor lua măsurile necesare pentru încheierea în viitorul apropiat a unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul securităţii şi ordinii publice prin ministerele pentru securitate publică şi afaceri interne.

Securitate cibernetică

Cele două guverne urmăresc consolidarea cooperării în domeniul securităţii cibernetice şi pentru combaterea criminalităţii cibernetice, extinderea cunoştinţelor, înţelegerii şi expertizei privind securitatea cibernetică din perspectivă tehnologică, strategică, socială, internaţională şi juridică. Guvernele vor coopera pentru crearea unei situaţii în care să reducă la un nivel acceptabil potenţialele interferenţe în privinţa autenticităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor sau a altor daune pentru participanţii în spaţiul cibernetic.

Securitatea identităţii

România şi Israel împărtăşesc viziunea conform căreia utilizarea datelor biometrice poate avea un rol important în securizarea identităţii cetăţenilor. În special documente de ultimă generaţie precum paşaportul electronic pot fi corelate cu posesorul legitim prin identificatori biometrici. Părţile au agreat să continue intensificarea dialogului la nivel de experţi pentru a căuta posibile soluţii pentru verificarea identităţii online.

Comerţ bilateral, investiţii, finanţe şi cooperare economică

În baza fundamentului solid al cooperării pragmatice urmărite în mod activ în domeniul comerţului şi dezvoltării economice, relaţiile bilaterale dintre cele două state au ajuns la un nivel avansat de parteneriat pe termen lung, pe mai multe paliere.

Guvernele vor acţiona pentru extinderea şi diversificarea fluxurilor comerciale dintre părţi. Partea israeliană a menţionat că anumite companii israeliene au dezvoltat soluţii inovatoare IT&C, de securitate cibernetică, agro-tehnologie, HLS, new-media şi alte sectoare hi-tech care sunt potenţial adecvate pentru piaţa română.

Partea română a introdus o politică transparentă şi coerentă pentru promovarea investiţiilor, inclusiv un sistem favorabil de impozitare şi alte stimulente pentru investiţii directe străine, care sunt aplicate companiilor israeliene active în România. Guvernul României subliniază beneficiile pe care le pot obţine companiile israeliene prin participarea la dezvoltarea parcurilor tehnologice şi a zonelor industriale din România.

Ambele guverne au semnalat importanţa creării de parteneriate între comunităţile de afaceri pentru intensificarea comerţului bilateral şi a relaţiilor economice. Din acest punct de vedere, ambele guverne acordă o importanţă specială inovării şi industriilor cu valoare adăugată mare. Guvernele au invitat industriile şi companiile să coopereze în iniţiative comune precum parcurile industriale/ tehnologice şi alte oportunităţi de investiţii pentru crearea de noi platforme de antreprenoriat şi inovare pe ambele pieţe.

Dezvoltarea regională

Guvernele încurajează cooperarea în domeniul dezvoltării regionale şi salută semnarea unei Declaraţii comune între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Ministerul Construcţiilor şi Locuinţelor al Statului Israel.

Energie

Sectoarele energiei din România şi Israel continuă să treacă prin transformări semnificative. Asigurarea unui nivel înalt de securitate a aprovizionării şi menţinerea unor preţuri rezonabile, cu integrarea unor obiective de protecţie a climatului, necesită soluţii de piaţă şi inovare tehnologică. Ambele guverne intenţionează să consolideze dialogul fructuos şi cooperarea de succes în acest domeniu şi să continue să încurajeze companiile şi institutele de cercetare româneşti şi israeliene să coopereze.

Protecţia mediului

Guvernele urmăresc să consolideze cooperarea între cele două state în protejarea mediului, în special în domenii precum managementul deşeurilor, protecţia resurselor de apă şi reabilitarea cursurilor de apă, managementul integrat al zonelor costiere, protecţia mediului marin, tratarea apelor uzate, conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor, reducerea, controlul şi monitorizarea poluării aerului, promovarea unor tehnologii de mediu, atenuarea schimbărilor climatice şi măsuri de adaptare, împădurire şi măsuri de prevenire şi de combatere a incendiilor de pădure, educaţie şi sensibilizare privind mediul. Pentru facilitarea acestei cooperări, miniştrii mediului au semnat un Acord între Guverne pentru cooperare în domeniul protecţiei mediului.

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Guvernele vor coopera în domeniile comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, inclusiv privind politicile pentru securitate cibernetică şi e-guvernare, şi vor încuraja cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale specializate, precum şi schimbul de opinii şi know-how în domenii conexe procesului de elaborare a politicilor şi regulamentelor în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informaţiei şi e-guvernării, prin semnarea unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul Comunicaţiilor din Statul Israel, vizând diverse domenii de cooperare.

 Agricultură

Ambele guverne sunt de acord să promoveze în comun inovaţiile în agricultură care sunt strâns legate de fenomenul global al schimbărilor climatice şi nevoia de ocrotire a securităţii alimentare la nivel global şi pentru generaţiile viitoare. A fost luată în considerare şi posibilitatea cooperării în proiecte agricole în Africa. Am decis de comun acord să iniţiem colaborarea şi schimbul de opinii în domeniile dezvoltării rurale, producţiei de animale, protecţie a plantelor şi tehnici de irigaţie, pe baza Memorandumului de Înţelegere între ministerele agriculturii, semnat în 2013.

Cercetare ştiinţifică şi tehnologică, cercetare şi dezvoltare

Guvernele au convenit să încurajeze şi să sprijine cooperarea bilaterală în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, prin dezvoltarea în comun a unor programe de cercetare şi dezvoltare şi a unor proiecte întreprinse de organizaţii şi companii de cercetare din România şi Israel, într-o gamă largă de domenii, inclusiv ştiinţe fundamentale, biotehnologii şi nanotehnologii, ştiinţe ale materiei şi biologice, cercetarea spaţiului cosmic.

Guvernele intenţionează să consolideze participarea comună la Programul cadru al Uniunii Europene „Horizon 2020” şi la EUREKA. Se va acorda o atenţie specială dezvoltării cooperării în noi domenii ale tehnologiei, cu precădere în fizica laserilor, inginerie şi domenii conexe, în vederea extinderii cooperării pentru dezvoltarea viitoare a proiectului ELI-NP, un Memorandum de cooperare ştiinţifică fiind semnat în această sferă de activitate.

Guvernele salută semnarea Acordului bilateral de cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnice şi industriale, care va fi implementat printr-un acord separat între Ministerul Educaţiei Naţionale – activitatea de cercetare şi MATIMOP, care va fi semnat în viitorul apropiat. De asemenea, anul viitor va fi negociat şi încheiat un acord complementar dedicat cercetării ştiinţifice.

Muncă şi afaceri sociale

Guvernele vor continua să dezvolte instrumentele juridice şi administrative bilaterale în domeniul muncii, concomitent cu creşterea gradului de cooperare în combaterea angajării ilegale a muncitorilor străini şi a practicilor ilegale de recrutare, precum şi în eliminarea comisioanelor ilegale încasate de la muncitori.

Guvernele salută semnarea noului protocol privind recrutarea muncitorilor români pentru muncă temporară în sectorul construcţiilor în Statul Israel.

Guvernele salută, de asemenea, semnarea Declaraţiei comune privind cooperarea bilaterală în domeniul acordării de îngrijire pe termen lung, al asistenţei sociale, al provocărilor legate de ocuparea forţei de muncă, cu privire la bunăstarea cetăţenilor vârstnici.

Sănătate

Guvernele, prin ministerele sănătăţii, au decis cooperarea şi schimbul de bune practici în domeniul sănătăţii, care vor fi realizate de oficialii de rang înalt ai ministerelor. A fost semnat un aranjament administrativ între cele două ministere.

Educaţie şi schimburi de tineri

Guvernele subliniază dorinţa de a consolida relaţiile bilaterale în domeniul educaţiei prin promovarea oportunităţilor de colaborare la toate nivelurile educaţionale, cu scopul de a îmbunătăţi nivelul de cunoaştere a valorilor lingvistice, culturale şi istorice ale celor două  ţări.

Ambele guverne reiterează importanţa schimbului de experienţă privind sistemele de educaţie din statele lor şi încurajează stabilirea de contacte directe şi programe de colaborare între instituţii de învăţământ superior, precum şi la nivel pre-universitar.

Guvernele, prin ministerele educaţiei, vor încuraja înfiinţarea unor lectorate suplimentare de limba română în instituţii de învăţământ superior din Israel, precum şi alte iniţiative menite să conserve şi să promoveze limba română.

Guvernele, prin ministerele educaţiei, vor sprijini primirea profesorilor israelieni, care vor preda limba ebraică şi religia mozaică la complexul educaţional Lauder-Reut din Bucureşti.

Guvernele au convenit să dezvolte cooperarea în domeniul tehnologiei educaţionale prin schimburi de informaţii şi de experienţă, pentru ameliorarea educaţiei şi formării profesionale în sistemele lor de învăţământ, şi au semnat, prin ministerele educaţiei, o declaraţie comună privind acest subiect.

Guvernele au convenit asupra importanţei mobilităţii academice, exprimându-şi interesul de a coopera în cadrul noului program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale ERASMUS+.

Ambele părţi au convenit asupra importanţei schimbului de tineri în construirea unor legături pentru cooperarea viitoare, pentru pace şi stabilitate, şi evidenţiază importanţa participării organizaţiilor de tineri din ambele ţări la proiecte comune în cadrul Programului EuroMed.

Guvernele au convenit să încurajeze şi să promoveze schimburile de tineri între Israel şi România, cu scopul de a crea prietenii între generaţiile tinere din cele două ţări.

Educaţie şi comemorarea Holocaustului

Guvernele declară că, în domeniile lor de responsabilitate, vor face toate demersurile necesare pentru a se asigura că generaţiile viitoare vor continua să comemoreze episodul tragic al comunităţii evreieşti din România din timpul celui de-al doilea război mondial. Guvernele sunt recunoscătoare tuturor românilor care, prin acţiunile lor, au contribuit la salvarea evreilor în timpul Holocaustului. Institutul Yad Vashem a adunat mărturii pe acest subiect şi a acordat titlul de „Drept între Popoare” pentru 60 de români, inclusiv diplomatului român Constantin Karadja, umanist şi reputat intelectual. Ambele guverne au convenit să continue eforturile pentru recunoaşterea contribuţiei româneşti la salvarea evreilor în timpul Holocaustului.

Guvernele au convenit să consolideze cooperarea în domeniul educaţiei privind Holocaustul prin pregătirea profesorilor români la Institutul „Yad Vashem” şi au semnat un memorandum de înţelegere între ministerele educaţiei şi Yad Vashem.

Cultură şi Sport

Guvernele au subliniat importanţa angajamentului pentru consolidarea activităţilor şi iniţiativelor culturale, care vor ajuta la aprofundarea înţelegerii reciproce şi cooperării între cele două societăţi.

Guvernele salută semnarea Declaraţiei privind cooperarea în domeniul sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Culturii şi Sportului din Statul Israel, şi ratificarea de către instituţiile competente din cele două state, a Acordului privind coproducţiile cinematografice.

 Concluzie

Guvernele au reiterat marea importanţă pe care o atribuie legăturilor strânse şi interacţiunii continue între guverne şi au decis să aibă o nouă reuniune comună a guvernelor (G2G) în anul 2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.