Cum a fost anul 2023 pentru polițiștii maramureșeni?

În anul 2023, Inspectoratul de Poliţie Județean Maramureş şi-a canalizat resursele, eforturile şi acţiunile în direcţia realizării obiectivelor generale, astfel:

  • Creșterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor și dezvoltarea parteneriatului public/privat,
  • Îmbunătăţirea climatului de legalitate în mediul de afaceri prin prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei, corupţiei şi a faptelor având ca obiect fondurile publice ori europene
  • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale.

 

Resursele umane (structura/încadrare/ocupare/fluctuație)

 

La 01 ianuarie 2023, inspectoratul a avut un procent de încadrare de 92,20%.

Având în vedere dinamica de personal – veniri/plecări, la 31 decembrie 2023, gradul de ocupare a statului de organizare  a fost de 90,61%.

 

Activități desfășurate pentru deservirea comunității

 

În vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional, poliţiştii acţionează permanent atât prin activități operative cât și de altă natură, astfel că în cursul anului 2023, structurile I.P.J. Maramureș au organizat și efectuat razii, acțiuni de amploare cu efective mărite și controale directe care au avut ca rezultat constatarea directă a 1.677 de infracțiuni din care 1.015 în flagrant.

Se remarcă faptul că din totalul intervențiilor la evenimente ale structurilor județene de poliție (83,54%) s-au desfășurat în urma unor solicitări venite prin S.N.U.A.U. 112.

În ceea ce privește apelurile de urgență 112 preluate și gestionate la nivelul Centrului Operațional, s-au contabilizat 36.999.

Combaterea criminalităţii

 

          La nivelul judeţului Maramureş, în anul 2023, au fost sesizate 11.291  de infracţiuni.

Infracțiunile judiciare sunt în scădere cu -1,38%, fiind înregistrate 7.009 de infracțiuni.

Principala pondere o dețin infracţiunile judiciare (62,24%).

Sprijinul unității canine în anul precedent a fost unul semnificativ, s-a reliefat în cele 624 de misiuni de menţinere a ordinii publice pe raza județului. De asemenea, unitatea canină a participat la 44 de acțiuni, 27 de cercetări la fața locului, 11 percheziții , 9 căutări de persoane și 3 prelucrări de urmă de miros.

Cu sprijinul unității canine, au fost constatate 123 de infracțiuni, fiind depistate în flagrant delict 71 de persoane, iar în 195 de situații au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

 

Prevenirea  criminalităţii

 

În anul 2023, cetățenii au beneficiat de campaniile de informare și prevenire realizate de structura de profil, de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității cu sprijinul polițiștilor de proximitate, de ordine publică și a celor rutieri.

Sub coordonarea Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, s-au concretizat 11 programe/ proiecte/ campanii implementate la nivel național și județean, pe diverse segmente de criminalitate, în care polițiștii de prevenire, de ordine publică și cei rutieri au desfășurat peste 780 de activități preventive.

Acțiunile preventive au fost diversificate în sesiuni de informare, acțiuni în locuri publice, puncte de informare, concursuri și expoziții, toate fiind orientate în special pe cele trei domenii care au constituit priorităţi naționale în domeniul prevenirii criminalităţii, prevenirea infracțiunilor contra persoanei (dispariții de copii, agresiuni sexuale, violență domestică, victimizarea minorilor), prevenirea violenței domestice și prevenirea criminalității informatice.

Informațiile și recomandările preventive oferite de polițiști au ajuns la peste 21.000 de beneficiari direcți (elevi, cadre didactice, adulți angajați ai unor instituții sau beneficiari de servicii sociale).

 

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice

 

Menținerea climatului de siguranță publică pentru cetățenii județului este principala prioritate, iar pentru atingerea acestui deziderat, în cursul anului 2023, a fost derulată, potrivit competențelor, întreaga gamă de activități specifice pentru asigurarea vizibilității polițiștilor de ordine publică în comunitate, a intervenției rapide la evenimentele semnalate și pentru prevenirea și combaterea infracționalității.

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile informativ-preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate într-un total de 19.969 de intervenţii la evenimente, 2.488 de stări conflictuale aplanate, 3.690 de petiţii soluţionate, 941 de activităţi educativ-preventive în unităţi de învăţământ.

Noul climat geo-politic a creat un impact imediat asupra fluxului de migranți, asupra situației economico-sociale a județului și nu în ultimul rând asupra situației operative.

În acest sens, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a fost implicat cu resurse umane și materiale semnificative în activități specifice generate de afluxul de migranți, de verificarea a legalității șederii acestora, precum și în gestionarea situației operative contextualizate.

 

Criminalitatea stradală

 

Este un obiectiv aflat permanent în atenția inspectoratului, pentru controlul acestui indicator fiind depuse eforturi împreună cu partenerii instituţionali. La nivelul judeţului Maramureş, în anul 2023, infracţiunile stradale reprezintă 8,58% din totalul infracțiunilor sesizate.

Ponderea cea mai mare o deţin infracţiunile judiciare, în special cele din sfera micii criminalităţi (loviri sau alte violenţe, furturi și amenințări).

Alte infracțiuni frecvent întâlnite în mediul rural sunt infracțiunile rutiere, infracțiunile prevăzute de Codul Silvic și infracțiunile asociate Legii 217/2003 privind violența în familie.

 

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii asociate violenţei în familie

 

În anul de referință, polițiștii maramureșeni au fost solicitați prin S.N.U.A.U. 112 să intervină la aproximativ 2.400 de cazuri de violență domestică. După completarea de către polițiști a formularului de evaluare a riscului, s-a constatat că în majoritatea cazurilor nu exista un risc iminent, iar în jumătate din cazurile cu risc iminent, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Astfel, în perioada de referinţă din ordinele de protecție provizorii emise de polițiști 84,55% au fost confirmate de procurori și 48,40% au fost ulterior transformate de instanţele judecătoreşti în ordine de protecție.

Referitor la nerespectarea ordinelor de protecţie, au fost sesizate 70 de infracţiuni, cu 3 mai multe față de anul 2022.

 

Siguranţa traficului rutier

 

În anul 2023, în cadrul celor 1.925 (+275, +16.60% comparativ cu anul 2022) de acțiuni de supraveghere și control a traficului rutier, polițiștii au constatat 981 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice și 28.776) de contravenții prevăzute de O.U.G nr. 195/2002 și alte acte normative.

Au fost ridicate în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile  publice 3.633 de permise de conducere dintre care 1.977 pentru depășirea vitezei legale, 633 pentru depășire neregulamentară, 213 pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice și 87 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor. De asemenea au fost retrase 1.028 de certificate de înmatriculare.

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulaţie cu consecințe grave produse în anul 2023 arată faptul că numărul acestora a fost în scădere față de anul precedent cu 19,80%. Astfel, pe drumurile publice din județul Maramureș, s-au produs 89 de accidente grave de circulaţie (-22), în urma cărora 38 de persoane au decedat (+7) şi 60 de persoane au fost rănite grav (-27).

Principalele cauze de producere a accidentelor grave de circulaţie, înregistrate în perioada susmenţionată, au fost viteza neadaptată la condiţiile de drum, indisciplina pietonilor și conducerea fără permis.

 

Biroul pentru Protecția Animalelor

 

Biroul pentru Protecția Animalelor este o structură relativ nouă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, operaționată în februarie 2021. Scopurile și obiectivele polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor sunt, combaterea și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală referitoare la animale și protecția acestora, regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și gestionarea câinilor fără stăpân, dar și luarea de măsuri imediate pentru protejarea animalelor aflate în pericol.

În cursul anului 2023, au fost înregistrate și soluționate 327 de petiții și 54 de lucrări, ce au avut ca obiect încălcări ale legislației în domeniul protecției animalelor, iar în urma celor 399 de controale efectuate au fost constatate și aplicate 855 de sancțiuni contravenţionale în valoare totală de 166.750 de lei.

Pe linie de cercetare penală, la nivelul structurii au fost înregistrate 30 de dosare penale. Pe parcursul anului au fost soluționate 54 de dosare.

Totodată trebuie menționat faptul că în această perioadă au fost emise 12 ordine de plasare în adăpost pentru 14 exemplare canine, 8 exemplare caprine, un exemplar felin, și un exemplar cabalin.

 

Biroul Siguranță Școlară

 

Biroul Siguranță Școlară de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, este structura de specialitate responsabilă de crearea și păstrarea unui climat de siguranță în instituțiile de învățământ, prevenirea criminalității în vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor, studenților și a personalului didactic în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ și a campusurilor preuniversitare/universitare.

Au fost organizate 70 de acțiuni în incinta sau în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar și 455 de activități educativ-preventive în unitățile de învățământ din mediul rural și urban, în care au fost abordate subiecte tematice de natură juridică, respectiv pentru prevenirea bullying-ului, infracțiunile cu violență, infracțiunile contra patrimoniului, răspunderea contravențională și penală, educația rutieră, prevenirea consumului de droguri și alte substanțe interzise, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. 

În anul 2023, au fost sesizate 57 de fapte (-14 comparativ cu anul 2022) în incinta sau în zona adiacentă a unităților de învățământ, din care 54 în incintă și 3 în afara unităților.

Faptele cu violență sunt în scădere cu 6 față de anul 2022.

 

Criminalitatea contra patrimoniului

 

Infracţiunile contra patrimoniului nu prezintă modificări semnificative fiind constatată o creștere de + 0.91% față de anul 2022.

În sprijinul prevenirii comiterii infracțiunilor contra patrimoniului, Serviciul de Ordine Publică, prin structura Sisteme de Securitate, a verificat activitatea celor 73 de societăți specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, a celor 18 societăți specializate în domeniul pazei și protecției și a 4 dispecerate de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă.

Au fost înregistrate 150 de dosare de urmărire penală care privesc infracțiuni ce intră în acest domeniu, iar 138 de dosare penale au fost soluționate.

Totodată, au fost luate măsuri preventive față de 17 persoane.

 

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

 

În această perioadă, poliţiştii serviciului au organizat, desfășurat şi îndeplinit cu succes activități în cadrul a 36 de acţiuni pe linie de arme (arme și muniții și braconaj cinegetic), pe linie de explozivi și pe linie de substanțe periculoase.

În cadrul acestor acțiuni au fost efectuate 391 controale pe liniile de muncă specifice și au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, fiind dispuse măsuri de indisponibilizare a 30 de arme de foc, din care 17 arme letale și 13 arme neletale supuse autorizării  și a  aproximativ 1200 de bucăți muniție de diferite calibre.

Polițiștii au indisponibilizat 950 de litri de deșeuri periculoase și 573 de kilograme de articole pirotehnice.

 

Criminalitatea economico – financiară   

 

Obiectivul principal al structurii de profil îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate în ceea ce privește mediul de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Rezultatul activităţilor derulate pe linia prevenirii şi sancţionării faptelor de evaziune fiscală s-a concretizat prin recuperarea unor prejudicii în valoare de 8.110.700 de lei (creștere de aproximativ 55% față de anul 2022), dintre care 1.980.500 de lei prin dispunerea de măsuri asigurătorii, activitățile de urmărire penală fiind derulate în 122 de dosare penale .

Pentru realizarea obiectivului de combaterea evaziunii fiscale au fost efectuate activități în urma cărora au fost înregistrate un număr mai mare de dosare penale.

În cursul anului 2023, pentru combaterea fenomenului infracţional specific, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au derulat activităţi în baza a 27 de planuri de acțiune.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun, relevante sunt rezultatele obţinute în cadrul planului de măsuri pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii comise în domeniile contrabandei cu tutun şi produse din tutun la nivelul frontierei de stat și pe întreg teritoriul național, derulat cu implicarea tuturor structurilor din cadrul unităţii. În urma activităţilor efectuate au fost indisponibilizate peste 87.000 de pachete de țigarete, în valoare totală de 1.579.338 de lei.

Au fost organizate și executate 10 acţiuni cu efective mărite, context în care au fost efectuate 380 de perchezitii, din care 368 percheziţii domiciliare și 12 percheziții auto, iar în contextul administrării probatoriului în dosarele penale în care au fost utilizate mijloace specifice de investigaţii, au fost dispuse măsuri preventive față de 7 persoane, astfel față de 4 a fost dispusă măsura arestării preventive, față de 2 a fost dispusă măsura controlului judiciar și față de o persoană s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

În cadrul activităţilor de prevenire, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au constatat şi aplicat 143 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcări ale prevederilor legale, în valoare totală de 738.200 de lei. 

 

Infracţionalitatea în domeniul silviculturii

 

Planul comun de acțiune „SCUTUL PĂDURII”, s-a materializat în organizarea şi desfăşurarea a 106 acţiuni, în cadrul cărora au fost realizate 782 de controale, fiind verificate 2.102 obiective, cele mai multe pe linia transportului materialelor lemnoase și pe linia prelucrării, depozitării și valorificării materialelor lemnoase.

Ca urmare a acestor activităţi, au fost întocmite 636 de dosare penale privind infracţiuni silvice şi asociate acestora.

În cursul perioadei analizate au fost trimise în judecată 54 de persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.

De asemenea, polițiștii din cadrul I.P.J. M aramureș au aplicat 450 de sancţiuni contravenţionale la Legea nr. 171 din 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice  în valoare de peste 983.330 de lei fiind confiscată cantitatea de 2.743,91 metri cubi  material lemnos, în valoare totală de peste 800.000 de lei.

 

Activități de urmărire și supraveghere judiciară

 

În perioada de referință au supravegheat judiciar 78 de măsuri preventive, dintre care 57 pentru măsura controlului judiciar și 21 pentru măsura arestului la domiciliu.

 

Serviciul Criminalistic

 

Serviciul Criminalistic își aduce constant contribuția la identificarea autorilor de infracţiuni prin utilizarea tehnicii și mijloacelor criminalistice. Se evidenţiază dezvoltarea în plan calitativ a modului de abordare a activităţii de cercetare a locului faptei, a expertizelor sau constatărilor criminalistice, implementarea și verificarea în bazele de date criminalistice, atât prin căutarea şi ridicarea tuturor categoriilor de urme, cât și prin identificarea autorilor în bazele de date și prin expertize.

 

În cursul anului 2023, polițiștii criminalişti, cu atribuţii de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei, au participat la efectuarea a 1.975 de cercetări la faţa locului, 457 de constatări criminalistice şi expertize, iar prin mijloace criminalistice au fost realizate 500 de identificări de persoane și de obiecte.

 

Serviciul pentru Acțiuni Speciale

 

În anul 2023, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au fost angrenați în 535 de misiuni. Astfel aceștia au participat la 316 misiuni fiindu-le solicitat sprijinul de intervenţie din partea diferitelor unităţi de poliție solicitante, 8 razii în medii cu potențial criminogen ridicat, 55 de filtre rutiere, 2 misiuni de menținere a ordinii publice, 108 percheziții domiciliare, 27 de mandate de aducere, 9 misiuni de escorte și 10 alte activități.

 

Serviciul Pregătire Profesională

 

Acest serviciu este înființat din cursul lunii august 2021. Activitatea Serviciului Pregătire Profesională vizează planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlarea activității de pregătire profesională de specialitate a polițiștilor maramureșeni, vizând formarea profesională inițială, continuă, pe post și prin programe de formare, pregătirea şi evaluarea poliţiştilor în domeniul tacticii, în domeniul pregătirii fizice şi autoapărării și în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare.

Activitățile de pregătire la specialitate, trageri cu armamentul, tactică polițienească, educație fizică și conducere auto defensivă și în regim prioritar au fost desfășurate sub coordonarea ofițerilor din cadrul Serviciului Pregătire Profesională, cu implicarea lor directă în conducerea unor asemenea activități, alături de șefii grupelor de pregătire, de responsabilii și formatorii în domeniul pregătirii fizice și tactice, desemnați la nivelul subunităților.

 

 

 

 

Activitatea Compartimentului de Relații cu Publicul

 

Pe parcursul anului 2023, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş  au fost înregistrate 3.978 de petiții (dintre care 951 au fost prin poșta electronică pe adresele de e-mail cabinet@mm.politiaromana.ro și petitii.web@politiaromana.ro ).

Pe lângă petiţiile primite de la persoanele fizice au fost soluționate și 307 petiţii primite de la alte instituții, precum și de la eşaloanele superioare.

În total ,au fost primite în audienţă 606 persoane și 1.112 persoane consiliate, petenţii fiind complet şi corect informaţi în legătură cu problemele ridicate.

Accesarea fondurilor externe nerambursabile

 

La nivelul unității se află în implementare proiectul cu titlul ”Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică și modernizarea Sediului Poliției Orașului Borșa” finanțat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Valoarea totală a proiectului avizată de Consiliul Tehnico Economic de la nivelul M.A.I. este de 4.148.161  lei din care Construcții și Montaj (C+M) în valoare de 2.840.882 lei.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului (cu T.V.A.) este de 1.663.675 lei respectiv 1.398.046 lei fără TVA.

În cadrul proiectului vor fi desfășurate activități de renovare energetică aprofundată a clădirii în care își desfășoară activitatea Poliția Orașului Borșa.

Data începerii proiectului conform contractului de finanțare este 15.12.2022, iar data finalizării proiectului conform contractului de finanțare este 15.12.2025;

În data de 5 decembrie 2023 a fost emis Ordinul de începere, iar amplasamentul a fost predat executantului.

Termenul de finalizare al lucrărilor (conform contractul de lucrări) este de 12 luni de la emiterea ordinului.

De asemenea, unitatea noastră este partener beneficiar în cadrul proiectului SAGA – Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere în regiunea de frontieră dintre România – Ucraina, finanțat prin Programul operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020.

Din totalul finanțării de 5.209.341 euro, unitatea noastră beneficiază de un buget de 472.284 euro (finanțare nerambursabilă) la care se adaugă finanțări de la bugetul național.

Obiectivul principal al proiectului a fost realizat în proporție de peste 98% și este reprezentat de realizarea de lucrări de reparații curente la 11 clădiri aflate în administrarea unității.

Nu în ultimul rând, unitatea noastră este Lider de Parteneriat în cadrul proiectului FIROUA – cu titlul ”Consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate și întărirea cooperării transfrontaliere prin îmbunătățirea facilităților operaționale și instruiri comune ale forțelor de poliție în domeniul investigațiilor criminalistice” finanțat prin Programul operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020.

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este de 264.674 de euro.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dotarea serviciului Criminalistic de la nivelul Inspectoratului cu echipament și software de specialitate.

Proiectul a fost finalizat în cursul anului 2023.

Cooperarea interinstituţională şi internaţională

 

Prin natura atribuţiilor legale ce revin Inspectoratului de Poliție Județean Maramureş, cooperarea instituţională este indispensabilă înfăptuirii acestora.

Subliniem buna cooperare cu instituţiile Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, precum şi cu reprezentanţii ANAF, ai administraţiei publice locale şi ai agenţiilor de la nivel judeţean.

Având în vedere contextul geopolitic actual trebuie evidențiate cele peste 300 de acțiuni comune ale I.P.J. Maramureș și I.T.P.F. Sighetu Marmației, desfășurate pe diferite domenii.

Având în vedere perioada analizată, au fost înregistrate și soluționate 20 de mandate europene de arestare.

 

 

 

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI

 

Pentru acest an, priorităţile care vor sta la baza organizării activităţii structurilor unităţii vizează următoarele aspecte:

                 Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră, siguranţa transporturilor și dezvoltarea parteneriatului public/privat;

             Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii grave şi a celei transfrontaliere şi destructurarea grupărilor infracţionale;

             Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;

             Eficientizarea managementului resurselor logistice, informaționale și financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a inspectoratului;

                 Identificarea unor surse de finanţare/axe prioritare în cadrul unor programe cu finanţare nerambursabilă care să asigure extinderea și diversificarea spațiilor de lucru.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.