Anunţ-bombă pentru toţi locatarii. DESCHIDE USA! Vin la tine acasă

În ultimele luni, furnizorii de ulitimă instanţă au trimis consumatorilor casnici de energie electrică noi contracte de furnizare a energiei, însoţite de convenţii de consum. Clienţilor li se cere să le semneze şi să le trimită înapoi furnizorilor, iar foarte mulţi clienţi îşi pun întrebarea de ce li sa trimis acasă un nou contract, de ce să îl semneze şi, mai ales, ce se întâmplă dacă nu îl semnează.

Noile contracte de furnizare de energie electrică în regim reglementat, trimise de cei patru furnizori de ultimă instanţă (Enel, Electrica, CEZ şi E.On) acasă la milioane de consumatori trebuie semnate în 30 de zile, sunt pe perioadă nedeterminată şi trebuie trimise înapoi furnizorului în plicul care le vine acasă, fără vreun cost suplimentar.

Ce trebuie să ştie oamenii, pe scurt: noile contracte au fost trimise de furnizori în baza unei obligaţii legale, adică Ordinul 88/2015 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), „pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă”.

Dacă oamenii nu le semnează, nu se întămplă nimic, va continua contractul existent, şi nu se pune problema ca alimentarea cu energie electrică nu va fi în niciun caz întreruptă. Precizarea este esenţială pentru că termenul până la care trebuia trimise noile contracte a expirat la finalul lui septembrie.

Iată răspunsul furnizorului Enel, care are 2,8 milioane de clienţi şi deserveşte trei dintre cele opt zone de distribuţie din România, respectiv Muntenia Sud, Banat şi Dobrogea, la solicitarea ECONOMICA.NET legată de trimiterea noilor contracte:

„Încheierea noilor contracte cadru pentru furnizarea de energie electrică pe piața reglementată a fost impusă de Autoritatea Natională de Reglemetare în domeniul Energiei (ANRE) tuturor furnizorilor de ultimă instanță.

Astfel, prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 au fost aprobate noile modele de contract cadru de furnizare de energie electrică, de factură și convenție de consum pentru clienții de pe piața reglementată, deserviți de către furnizorii de ultimă instanță.

În cazul Enel Energie și Enel Energie Muntenia clienții au avut posibilitatea de a parcurge procedura de recontractare prin mai multe modalități:
– prin completarea documentelor trimise de către Enel Energie și Enel Energie Muntenia prin poștă și transmiterea lor gratuită (la adresa Calea Călărași, nr. 250, bloc S18, sector 3, București) în plicul pre-timbrat și primit de către client
– în punctele Enel
– în cadrul InfoKiosk-urilor Enel (harta disponibilă pe site-ul www.enel.ro)
– scanate la adresa de email: contactee.ro@enel.com
– prin intermediul contului MyEnel, inclusiv al aplicației pentru telefoanele mobile

Companiile Enel Energie și Enel Energie Muntenia vor prelucra inclusiv documentele transmise de către clienți după data prevăzută de reglementările ANRE pentru finalizarea procesului de recontractare, respectiv 1 octombrie 2017. Este important de menționat că netransmiterea documentelor în termenul stabilit de ANRE nu va conduce în mod automat la deconectare sau la rezilierea contractului. În cazul clienților care nu au transmis documentele, vor fi derulate contractele în baza datelor deja înregistrate în sistemele informatice ale furnizorilor de ultimă instanță.

În cazul în care au intervenit modificări ale datelor existente în sistemele furnizorilor cu privire la titularul locului de consum ori în datele înscrise în contract, clientul va completa și comunica fișa de actualizare date primită o dată cu scrisoarea de înaintare privind recontractarea, precum și copii ale următoarelor documente: actul de identitate și actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv ori documentul care atestă modificările intervenite, urmând a primi un contract actualizat în vederea încheierii unei noi relații contractuale”

În ultimele luni, furnizorii de ulitimă instanţă au trimis consumatorilor casnici de energie electrică noi contracte de furnizare a energiei, însoţite de convenţii de consum. Clienţilor li se cere să le semneze şi să le trimită înapoi furnizorilor, iar foarte mulţi clienţi îşi pun întrebarea de ce li sa trimis acasă un nou contract, de ce să îl semneze şi, mai ales, ce se întâmplă dacă nu îl semnează.

De reţinut că semnarea noului contract nu împieducă nici un consummator casnic să renunţe la el şi/sau la furnizor şi să treacă pe piaţa concurenţială de energie, unde preţurile sunt mai mici. Din opt milioane de consmatori casnici, doar 600.000 trecuseră din reglementat pe piaţa liberă, la jumătatea acestui an.

Sursa: economica.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.