Digurile de apărare împotriva inundațiilor din Maramureș, subiect de control al specialiștilor în domeniu

Reprezentanții Apele Române au finalizat acțiunile de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiillor.​ Obiectivele din județul Maramureș au vizat:

 

Verificarea digurilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor:

–        Dig Dobric (râu Dobric-mal drept-Târgu Lăpuș);

–        Dig beton Târgu Lăpuș, râu Lăpuș-Mal drept-Târgu Lăpuș (aval pod);

–        Dig Lăpuș, Remetea Chioarului–Lăpușel (localitatea Cătălina);

–        Dig râu Tisa, mal stâng la Teceu;

–        Dig mal stâng râu Iza la Sighetu Marmației;

–        Îndiguire  râu Vișeu la Petrova și diguri remuu mal stâng Vale Mârza;

Verificarea lucrărilor executate în acest an, din investiții surse proprii, sau în colaborare cu primăriile.

–        decolmatarea râului Săsar în localitatea Baia Sprie (lucrare realizată în baza unui protocol cu Primăria Baia Sprie);

–        reparații ansamblu golire de fund și mecanisme baraj Strâmtori–Firiza, județul Maramureș (lucrare realizată din surse proprii);

–        râu Rona la Sghet;

–        râu Iza la Sighet;

Au fost verificate și următoarele puncte critice unde se impun lucrări în regim de urgenţă:

–        Dig Bozânta Mică, mal stâng – râu Lăpuș;

–        Râu Cisla, mal stâng, localitatea Borșa.

 

Lucrări executate în perioada septembrie 2022 – septembrie 2023:

– Întreținere, decolmatare, recalibrare râu Vișeu, comuna Moisei;

– Întreținere curs de apă prin decolmatare râu Iza, în comuna Bârsana (lucrare realizată în baza unui protocol cu Primăria Bârsana);

– Consolidare de mal stâng râu Tisa la Crăciunești – front captare.

 

 Verificarea stării tehnice şi funcţionale a barajelor şi digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici (categoria C şi D) a căror avariere poate pune în pericol localităţi, precum şi a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor:

– Baraj cu acumulare Lighet, în localitatea Târgu Lăpuș – aflată în administrarea Ocolului Silvic Targu Lăpuș, Directia Silvica Maramureș.

Verificarea la nivelul Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă a modului în care au fost afişate în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice/ verificarea modului în care au fost reactualizate planurile locale de apărare pentru perioada 2022-2025:

– Primăria Copalnic Mănăștur;

– Primăria Moisei.

La ambele sunt afișate în locuri publice semnificația codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și o hartă cu zone potențial inundabile la nivel de UAT.

 Verificarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare existente:

–        Centrul de interventie rapidă Sighetu Marmației – SGA Maramureş.

Verificarea la nivelul Consiliului Judetean si a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) a stadiului integrării hărţilor de risc la inundaţii în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului de interes local.
Din totalul de 76 UAT-uri la nivelul județului Maramureș, există 50 documentaţii de urbanism aprobate, fără a fi integrate hărțile de risc (PUG-uri aprobate înainte de anul 2014) și 26 aprobate după anul 2014, PUG-uri în care sunt incluse hărţile de risc și hazard la inundaţii (informații rezultate din corespondența dintre Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș și Consiliul Judeţean Maramureș).

Verificarea existenței noilor Planuri locale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă pentru perioada 2022-2025, aprobate conform legislației în vigoare:
În județul Maramureș, 73 UA.-uri din 76 au planurile locale de apărare împotriva inundațiilor întocmite și aprobate, UAT Ardusat, UAT Bârsana și UAT Strâmtura au depus Planurile de apărare necorespunzător întocmite. S-a solicitat întocmirea acestora conform legislației în vigoare, dar până în momentul actual nu au fost actualizate.

Stadiul măsurilor și acțiunilor desfășurate la nivel de județ privind aplicarea prevederilor  Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare:
La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, in perioada septembrie 2022-septembrie 2023, nu s-a impus aplicarea Planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.