Două decenii de lumină duhovnicească. Prea Sfințitul IUSTIN – mărturisitor și slujitor al credinței și Bisericii dreptmăritoare

preASFINTIT„…Care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”. Aceste cuvinte din Evanghelia după Marcu (10, 43-45) au zguduit trăirea celui Ales în acea memorabilă, istorică, zi de sfântă Duminică, 17 aprilie 1994. Au și trecut douăzeci de ani? S-au tors în caierul „clipei cea repede ce ni s-a dat”. Întorcându-se nebănuit, ca și filele cărții, zilele s-au strecurat precum picătura, iar dragostea și credința și slujirea au rămas mai vii, mai neclătinate și neșterse, nici chiar de lacrimile care, uneori, vă înrourează privirea ageră.

 Prea Sfinția Voastră, Părinte Episcop dr.Iustin Sigheteanul, sunteți primul episcop-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, după reînfiinţarea acesteia în vremurile mai noi (1990). Două decenii de la întronizare marchează o perioadă încărcată de semnificaţii, un timp al reflecţiilor şi al perspectivelor, al motivaţiei şi angajării în menţinerea şi continuarea misiunii arhiereşti. Timp în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca ierarh dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, administrative a Eparhiei noastre. Preocupările ecleziastice, culturale, edilitare vă arată a fi un ierarh cu viziune, dinamic, deschis provocărilor contemporane, o personalitate teologică de referinţă în societatea românească, un om dedicat slujirii altarelor şi vieţii social-filantropice, în aceeaşi măsură.
Într-o lume consumistă, mercantilă, convulsivă, secularizată, desacralizată, protestantizată și dezorientată, într-un context marcat de majore transformări politico-economice și sociale, vocea distinctă și autorizată a Prea Sfinției Voastre, Părinte Episcop dr.Iustin Sigheteanul, vine în apărarea adevăratelor valori ale acelei Ortodoxii care se vrea asumată în duhul autentic al patristicii și trăirii filocalice. Sunteți – cu purtarea de grijă și împreună cu Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Justinian, fiindu-i apropiat frate și colaborator – Apostolul care păstorește Nordul septentrional, întărindu-ne în cunoaștere alfabetul Ortodoxiei și fapta mântuitoare a dăruirii unul pentru altul.
Prin jertfa Prea Sfinției Voastre ați pus în pământul Cetății Băii Mari o Sfântă Cruce, care va ține de umbră fiecărui trecător apăsat de arșița grijilor și nevolniciilor pământești, dar și o mărturie a Izvorului Vieții – o fântână care-l va alina pe oricare trecător însetat. Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, de pe bulevardul Unirii, zidită din temelie, împodobită şi înzestrată cu o dărnicie vrednică de un Arhiereu dăruit de Dumnezeu cu o inimă mare şi cu bogăţia curată a sufletului. Aveți grijă să se înalțe falnic, strălucind în splendoare, măreaţă, împodobită ca o mireasă gata de nuntă şi ridicându-se ca un semn al unirii în sfânta credinţă dreptmăritoare strămoșească şi în dragostea păcii, ca o puternică dovadă a recunoştinţei faţă de locul naşterii şi ca un prinos al dragostei de fiu al acestor meleaguri de Domnul binecuvântate.
Urcat la înaltă slujire dintr-un sat cu oameni frumoși la suflet, pe chipul cărora se citește supușenia și dăruirea, purtând, ca Prea Sfinția Voastră, în tainița sufletului lor, amintirea vie și fapta reală, mărturia dragostei și plinătatea credinței. Vă sunt aproape (mă onorează și vă mulțumesc) și vă simt ca pe ierarhul iubitor de rugăciune, arhiereu cu o profundă vocaţie,  implicat în întreaga lucrare a Bisericii noastre, atent la „tot ce mișcă-n țara asta, râul, ramul”, de ordine şi rânduială, de simbolistică și ritual liturgic. Preocupat de rezolvarea problemelor, nu puține și nici facile, având în minte şi în suflet rugăciunea „Doamne, trimite mâna Ta dintru înălţimea sfântului Tău lăcaş şi mă întăreşte în slujirea ce-mi stă pusă înainte, ca, neosândit stând înaintea înficoşătorului Tău altar, să săvârşesc Jertfa cea fără sânge”  (din Rânduiala pregătirii sfinţiţilor slujitori, care se face înainte de începerea Sfintei Proscomidii). Scrierile şi activitatea Prea Sfinției Voastre reflectă întru totul profunde preocupări teologice, literare, imnologice şi liturgice, expresia unei teologii aplicate ca rezultat al experienţei vieţii dedicate lui Dumnezeu.
La sfârșitul mărturisirii acesteia de prețuire voi întări convingerea că portretul episcopului nostru – PS dr. IUSTIN SIGHETEANUL, vorbitor despre acea stare de luciditate cu care Biserica trebuie să se integreze într-o societate modernă- se întregește armonios în matricea unui spaţiu românesc definit prin simbioza Biserică-Școală-Cultură-Comunitate. Și comuniune mărturisitoare în această comunitate.Vă adresez, în nume personal și al comunității băimărene, alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în tot ceea ce desfăşuraţi spre slava Sa şi binele Bisericii.
Hristos Domnul, Dăruitorul Cel sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a Arhieriei, multă putere şi mult spor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor. Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!
Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.