Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului şi-a serbat ocrotitorul spiritual         

  Joi, 1 iunie 2023, când se sărbătoreşte Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi-a serbat ocrotitorul spiritual prin oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, urmată de un moment festiv şi de festivitatea dedicată Zilei Internaţionale a Copilului, în prezenţa a peste 500 de copii sosiţi în faţa esplanadei sfântului locaş, împreună cu care s-a derulat un program special, de peste 5 ore, organizat şi desfăşurat sub îndrumarea Sectorului teologic-educaţional şi activităţi cu tineretul, coordonat de Arhid. Vlad Verdeş.

„Sfântul pe care îl cinstim astăzi este un Sfânt mare al Bisericii lui Hristos, alături de alt Părinte al Bisericii, Clement Alexandrinul. Au fost trăitori în primul şi în cel de-al doilea secol creştin al Bisericii lui Hristos. Sfântul Iustin Martirul şi Filizoful este primul care a făcut descrierea Euharistiei şi felul în care se întâmplă Cina Domnului sau Înpărtăşirea Apostolilor şi a creştinilor care participau la acest eveniment unic din viaţa comunităţilor creştine. Este un Sfânt care L-a găsit pe Hristos căutându-L. Mai bine-zis l-a găsit Dumnezeu prin oamenii Săi şi, în cele din urmă, a devenit un mare mărturisitor al lui Hristos toată viaţa lui, apărând creştinii şi cinstea, sfinţenia vieţii lor, moralitatea lor şi tot ce ţine de începuturile Bisericii lui Hristos. Până la urmă, Sfinţii sunt cei care au fost găsiţi de Dumnezeu şi, la rândul lor, ne găsesc şi ei pe noi, ne luminează şi ne inspiră numele fiecărei persoane pe care îl hotărăsc părinţii şi preotul la botez. Are o semnificaţie numele pe care ni le luăm mai târziu sau ni le dă Biserica şi ele sunt pline de sens şi însemnează că din viaţa Sfântului respectiv trebuie să purtăm în sufletul şi-n inima noastră ca icoană tot ce a fost mai important, luminos, sfânt, adevărat, măreţ şi binecuvântat. Ziua de întâi iunie coincide cu sărbătoarea Sfântului Iustin şi cu Ziua Copilului. Fiecare copil creştin este un proiect divin. Fiecare proiect al lui Dumnezeu nu este un lucru pe care Dumnezeu să-l îndeplinească şi să-l trimită în lume la misiune fără să îi încredinţeze o lucrare. Deci, de proiectul lui Dumnezeu ţine misiunea în lumea aceasta. De aceea, copiii, pe lângă faptul că sunt îngerii lui Dumnezeu printre noi, sunt trimişi ca să lumineze şi să însenineze viaţa părinţilor şi să lumineze şi să înfrumuseţeze pământul ca şi florile cele alese şi curate cu nevinovăţia, cu curăţia, cu bucuria şi frumuseţea lor, ei sunt lumină pentru lume, aşa cum îngerii sunt lumină pentru monahi, iar monahii sunt lumină pentru oameni, copiii sunt lumină pentru această lume care are şi părţile ei întunecate, iar copilăria este cea mai frumoasă şi luminoasă perioadă din viaţa noastră. Ne amintim de copilărie cu nostalgie şi ceea ce s-a întipărit în mintea şi inima noastră din copilărie, icoana părinţilor, icoana vieţii lor, viaţa lor de cinste şi mărturisire creştină, viaţa lor de muncă şi rugăciune, viaţa lor de jertfă şi de multă responsabilitate rămâne pentru noi o carte deschisă în care citim, pe urmă, pe parcursul vieţii noatre ca să înţelegem propria noastră misiune. O lucrare frumoasă se desfăşoară în fiecare an la Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime”, prin Sectorul teologic-educaţional şi activităţi cu tineretul. Părintele inspector Vlad Verdeş îi organizează pe copii şi le oferim astăzi o bucurie. În primul rând este bucuria noastră de a fi în mijlocul lor, de a ne lua de la ei curăţie şi frumuseţe, blândeţe şi binecuvântare şi bucurie multă şi apoi, noi înşine le facem o bucurie, pentru că, prin sectorul nostru, organizăm în fiecare an o activitate deosebită, pentru care dăm slavă lui Dumnezeu. Pe lângă bătrânii pe care îi avem în grijă, ne creştem copiii şi educăm tinerii, care sunt şi vor fi viitorul Bisericii şi, de ce nu, toiag bătrâneţilor celor care se află în neputinţă, în bătrâneţe, în suferinţă, în boală, în izolare şi abandon. Copiii, aşa cum am spus, sunt, îngerii lui Dumnezeu. Amin.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din cei mai importanţi preoţi şi cu funcţii în administraţia eparhială: Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural, Pr. Andrei Marius Pop, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Viorel Bud, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul  Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuţ Pleş, Pr. Dr. Valeriu Vana, Pr. Vasile Cupşinar, din Parohia Săcel II, Protopopiatul Vişeu, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social filantropic, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Ioan Onuţ Păcurar, referent secretariat, Diac. Vasile Petru Bud, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Arhanghelii” a preoţimii din Eparhie şi de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al studenţilor Domeniului Teologie „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar Nord Baia Mare, dirijate de Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu.

La momentul din Sfânta Liturghie Arhierească consacrat hirotoniilor diaconilor, a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Alexandru Sebastian Cupşinar, pe seama Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare.

La încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un polihroniu de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, care îşi sărbătoreşte azi ocrotitorul spiritual, asupra Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, şi asupra tuturor tinerilor din Eparhie de-a lungul întregului an.

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru frumuseţea duhovnicească a zilei de intâi iunie, zi în care Sfânta noastră Biserică în prăznuieşte pe Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, ocrotitorul ceresc al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Astfel, astăzi, în zi de aleasă prăznuire, am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în sobor ales de preoţi şi diaconi, de la Centru Eparhial şi de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, sub protia Întâistătătorului Eparhiei noastre, a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, mulţumindu-I Bunului Dumnezeu şi Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii lui Hristos din Maramureş prin lucrarea fructuoasă şi plină de sens şi încărcată de rezultate duhovniceşti din punct de vedere social, filantropic şi administrativ cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De asemenea, în cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii a fost hirotonit întru slujirea de diacon pe seama Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare un nou slujitor, în persoana Părintelui diacon Alexandru Sebastian, care va sluji şi va împodobi slujbele de la Catedrala noastră Episcopală din Baia Mare. Pentru toate Îi dăm slavă Bunului Dumnezeu şi pentru frumuseţea zilei acesteea pe care am trăit-o cu maximă intensitate şi cu multă bucurie duhovnicească în prezenţa tinerilor din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, care au venit însoţiţi de preoţii lor, de dascălii lor şi care au umplut Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Pentru toate, slavă lui Dumnezeu, iar Preasfinţitului Părinte Iustin – Mulţi ani cu sănătate şi spor sfânt de la Dumnezeu.”

Momentul aniversar

Multă bucurie s-a revărsat din partea protoiereilor, consilierilor eparhiali, ostenitorilor Centrului Eparhiel, preoţilor, tinerilor şi credincioşilor din Eparhie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare la întâlnirea cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, manifestată în cuvinte de aleasă simţire, de mare încărcătură duhovnicească, dublate de urări de ani mulţi, sănătate şi bucurie spre păstorirea turmei credincioşilor din Eparhie şi însoţite de coşuri şi buchete de flori alese şi frumos mirositoare, flori ale bucuriei tuturor.

Întâlnirea cu tinerii

După încheierea primirii oaspeţilor, care a avut loc pe soleea Catedralei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a întâlnit cu tinerii pe esplanada din faţa sfântului locaş de închinare, unde le-a vorbit ca un părinte, s-au rugat împreună, au cântat, şi-au manifestat bucuria prin urale, s-au fotografiat şi au lansat spre cer sute de baloane colorate, admirate de toţi participanţii.

Programul de Ziua Copilului din faţa Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” a mai cuprins o demonstraţie de carting, o animaţie Mickey şi Minnie, un tobogan din plastic umflat cu aer, cercuri Hula-Hop, volei cu pătura, diferite întreceri sportive, curse de trotinete şi educaţie rutieră, desene pe asfalt cu cretă colorată, marele joc cu autospeciala Poliţiei (prezentare şi poze), cu autospeciala Jandarmeriei şi cu un echipaj al ISU Maramureş, iar în final un spectacol de dansuri populare prezentat de Palatul Copiilor din Baia Mare, Satu Mare, Arad, Oradea, Drobeta-Turnu Severin, Deva şi Coloneşti Olt.

A fost o zi care va rămâne întipărită mulţi ani în memoria copiilor ca o zi a bucuriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.