Jandarmeria Maramureş recrutează tineri pentru concursul de admitere. Cum pot să se înscrie cei interesați de profesia militară?

Jandarmeria Maramureş desfășoară campania de promovare a profesiei militare şi de
recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere, organizat de Academia de Poliție
”A.I. Cuza” Bucuresti, sesiunea 2022.
Tinerii interesați de o carieră în Jandarmeria Română se pot înscrie, pentru participarea la
concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
PRINCIPALELE CRITERII DE SELECŢIONARE, pentru persoanele care intenţionează să
susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.:
-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris şi vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de
admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la
concursul de admitere;
-să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de
admitere în instituţiile de învăţământ;
-să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
-să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
-să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
-să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale
Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ

DEPUNEREA CERERILOR ŞI DOSARELOR DE RECRUTARE

Cererile de participare/cererea tip de înscriere pentru admiterea la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se descarcă și se completează de către candidat în
mod lizibil, se semnează și se transmite, EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC, la
adresa de e-mail a unității ( jandarmeriamm@jandarmeriamaramures.ro ) până la data
de 08 iulie 2022 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică).
Dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” se depun la sediul I.J.J. Maramureş până la data de 19.07. 2022.
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 13 iulie 2022
potrivit planificării întocmite de către structurile cu abilități de recrutare.
Susținerea probelor de admitere: proba eliminatorie de evaluare a
performanței fizice se susține în perioada 22 – 28 august 2022, iar proba de evaluare
a cunoștințelor se susține în perioada 30-31 august 2022.
Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-urile instituţiilor de învăţământ şi la
sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, Baia Mare, b-dul Unirii nr. 34,
sau telefon 0262/277779, interior 24557 sau 24535.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.