La vârsta patriarhilor biblici, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Justinian împlinește 93 de ani

cherechesÎn dragostea și mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleşeşte, zi de zi și ceas de ceas, cu mulţimea darurilor Sale. Între acestea, cel mai de seamă este darul vieţii, al chemării noastre la fiinţă spre a ne bucura de viaţa Sa cea dumnezeiască. De aceea, ziua venirii în lume reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie şi de meditaţie, dar şi de aleasă recunoştinţă faţă de Creatorul. Mai mult ca oricând, în astfel de zi, cugetul, simțirea și cuvintele capătă o solemnitate înaltă, care le scoate din cotidian și le mântuie de simplitate.

Anii vieții unui ierarh nu se numără oricum. Căci Ierarhul este „alesul” care a intrat, prin iubire și afierosire, în sufletul și destinul fiecăruia, trăind cu fiecare dintre noi propria noastră viață. Ierarhul are puterea să ia asupra-și toate rătăcirile, căderile, sfâșierile din viețile supușilor săi și să le urce spre prefacere întru bucurie la tronul Stăpânului cel de Sus. Ierarhul pune temelie trainică zidului de iubire și de ființe iubite, apropiate, fiind – alături de Dumnezeu și Mama – cel care ne iartă până la capăt.
Anii Înaltului Ierarh Justinian Chira Maramureşanul – cei 93 împliniți astăzi – se numără cu miile de sfinte liturghii săvârșite, sfințiri, târnosiri, hirotonisiri, pastorale, cărți, audiențe, vizite, călătorii, lucrări (de 40 de ani) ale Sfântului Sinod, bogată activitate pastorală, misionară şi culturală, toate spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii, dimpreună cu credincioșii. Acest moment aniversar, încărcat de semnificaţii, este un timp al reflecţiei şi al perspectivelor, al motivaţiei şi angajării în menţinerea şi continuarea misiunii arhiereşti în eparhia în fruntea căreia, cu părintească dragoste şi înţelepciune, sunteți de la reînvierea acesteia din toamna anului 1990.
Timpul în care vă aflați în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor vă recomandă ca Ierarhul dedicat înaltei misiuni la care ați fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, culturale, administrative a Eparhiei noastre. Parcursul duhovnicesc al Înalt Preasfinţiei Voastre – trecut prin creuzetul plin de Duh Sfânt de la Mănăstirea Rohia, îmbogățit prin experiențele trăite în grele vremuri de restriște și jale, atât în Cetatea de Credință și Spiritualitate Ortodoxă „Sfânta Ana”, cu studiile teologice, dar și cu slujirea arhierească de la Cluj v-a adus „acasă”. Aici, în Maramureșul iubit, pe scaunul episcopal de la Baia Mare, demnitate pe care o îmbogățiți neîncetat prin bagajul intelectual și spiritual. Mereu adăugați pleiadei de scrieri proprii alte inedite lucrări de referință în universul publicistic ortodox care, însumându-se unei experiențe împărtășite prin puterea cuvântului scris, dezvăluie cititorilor pe Arhiepiscopul JUSTINIAN cărturarul, aplecat asupra adevărului, profund preocupat de drumul dreptei credințe prin lumea aceasta bântuită de secularizare, protestantizare, desacralizare.
La sărbătorirea zilei de naştere a Înalt Preasfinţiei Voastre, Părinte Arhiepiscop Justinian, vă transmit alese urări de sănătate şi bucurie duhovnicească, rugând pe Dumnezeu să vă dăruiască din belşug milă, spor și împliniri bogate sufletește. Hristos Domnul, Dăruitorul Cel sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să vă întărească în aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a Arhieriei. Harul Duhului Sfânt să se reverse în continuare cu îmbelşugare asupra Înalt Preasfinţiei Voastre. Întru mulți si fericiți ani!
Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.