Măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Maramureș

În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna februarie, aleșii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Maramureș.

În baza prevederilor art. 5, alin (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și compoletările ulterioare, fiecare autoritate sau instituție publică este obligată să publice și să actualizeze anual un buletin informativ, cuprinzând următoarele informații: actele normative ce reglementează organizarea și funcționarea aparatului de sprecialitate la nivelul instituției; structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe ce există la nivelul instituției; numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției, precum și a funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; coordonatele de contact ale instituției, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; programele și strategiile proprii; lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente generate și/sau gestionate, potrivit legii; modaitățile de contestare a deciziei autorității instituției, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Informațiile de interes public se comunică din oficiu sau la cerere. În ceea ce privește informațiile de interes public comunicate din oficiu, în cazul Consiliului Județean Maramureș, accesul la acestea se realiză prin: afișarea la sediul Consiliului Județean Maramureș, publicarea în mass-media sau, după caz, în monitorul oficial al județului, publicarea pe pagina de internet proprie www.cjmaramures.ro, precum și prin consultarea informațiilor la sediul instituției. Alte documente de interes public pot fi comunicate la cerere, iar în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii ale documentelor deținute de Consiliul Județean Maramureș, costul serviciilor de copiere va fi suportat de către solicitant. Totodată, există și o serie de documente emise și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public, lista acestora fiind cuprinsă în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 52 din 28.02.2020, publicată în monitorul oficial local, pe site-ul instituției.

Pentru asigurarea accesului liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public, instituțiile publice mai au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest sens. În cadrul Consiliului Județean Maramureș, compartimentul specializat de informare este cel de Relații Publice și Secretariat ATOP – Serviciul Relații Publice, aflat în subordinea președintelui instituției.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.