Memorandum de colaborare în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, între România şi Austria

pricopieMinistrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat miercuri, 30 aprilie, un memorandum pentru îmbunătăţirea învăţământului profesional şi tehnic din România cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Problematicii Femeii din Austria. În numele ministerului austriac a semnat Excelenţa Sa, Ambasadorul Austriei, Michael Schwarzinger. Evenimentul a avut loc la Palatul Victoria, în prezenţa prim-ministrului Victor Ponta.

Acordul dintre cele două instituţii reprezintă continuarea unei cooperări de tradiţie între România şi Austria în domeniul educaţiei. Direcţiile prioritare de acţiune ale Acordului se centrează pe educaţia profesională şi tehnică. Acestea presupun realizarea unei analize a sistemelor şi a reglementărilor româneşti referitoare la formarea profesională, precum şi a nevoilor de calificare existente şi elaborarea unui plan unitar pentru îmbunătăţirea formării profesionale în România. Acordul se va înnoi, automat, anual.

Pentru mai multe detalii referitoare la planul de dezvoltare al învăţământului profesional şi tehnic românesc, vă prezentăm punctajul alăturat.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

 • Învățământul profesional și tehnic, prin absolvenții cu pregătire tehnică specializată, poate contribui în mod important la competitivitatea industrială a României.
 • Implicarea agenţilor economici este o caracteristică majoră a învăţământului profesional și tehnic (IPT), aceştia participând la următoarele activităţi specifice IPT:
  • fundamentarea planului de şcolarizare şi stabilirea ofertei de pregătire profesională;
  • selecţia elevilor care se înscriu în învăţământul profesional;
  • elaborarea componentei locale a curriculumului, adaptat la nevoile specifice, în parteneriat cu unitatea de învățământ,
  • pregătirea practică a elevilor şi în evaluarea performanţelor elevilor pe durata practicii;
  • examenul final în vederea certificării calificării.

 

Învăţământul profesional cu durata de 2 ani

 • Pregătirea prin învăţământul profesional este organizată atât în şcoală, cât şi la angajator.
 • Orarul este flexibil, fiind stabilit de şcoală împreună cu angajatorul unde se organizează stagiul de practică:
  • În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă 60% din timpul total alocat programului.
  • În al doilea an, 75% din timp este alocat pregătirii practice.
  • Pe parcursul celor doi ani sunt organizate stagii comasate de practică, cu o durată totală de 11 săptămâni, 6 săptămâni în primul an şi 5 săptămâni în cel de-al doilea an.
 • Domeniile de pregătire cu cel mai mare număr de elevi școlarizați sunt:
  • Mecanică, cu peste 50,4% din totalul planului de școlarizare; o serie de calificări foarte solicitate din domeniul mecanică sunt specifice sferei serviciilor (de exemplu calificările mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto);
  • Turism și alimentație, cu o pondere de 12,2% din planul de școlarizare realizat la învățământul profesional;
  • Industrie textilă și pielărie, cu o pondere de 7,3% din planul de școlarizare;
  • Construcții, instalații și lucrări publice, cu o pondere de 7,2%;
  • Fabricarea produselor din lemn, cu 5,6% din totalul elevilor înscriși la învățământul profesional.
 • Atractivitate pentru elevi versus cerinţe angajatori. Din analiza ponderii absolvenților clasei a IX-a, care au optat pentru un anumit domeniu de pregătire, faţă de cerinţa angajatorilor, exprimată în oferta educaţională pentru clasa a X-a (învăţământ profesional de 2 ani), situaţia este următoarea:
  • în domeniul Turism şi alimentaţie, cerinţele angajatorilor (12,1%) şi opţiunile elevilor (12,2%) sunt aproximativ aceleaşi;
  • cerere mare din partea angajatorilor, dar interes redus pentru elevi în domeniile: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (8,3%) faţă de opţiunile elevilor (7,2%); Electric (3,6%) faţă de opţiunile elevilor (2,2%); Industrie textilă şi pielărie (8,6%) faţă de opţiunile elevilor (7,3%);
  • domeniul Mecanică (50,4%) este mai atractiv pentru elevi, faţă de cerinţele angajatorilor (43,9%);

Învăţământul profesional cu durata de 3 ani

 • În vederea unei mai bune corelări cu cerințele angajatorilor și a unei mai bune articulări în structura învățământului preuniversitar, în decembrie 2013 a fost modificată Legea Educaţiei Naţionale, astfel încât, începând din anul școlar 2014 – 2015, învăţământul profesional va avea durata de 3 ani şi este organizat după finalizarea clasei a VIII-a (după ciclul gimnazial).
 • Pregătirea este organizată atât în școală, cât și la angajator, iar programul de pregătire este stabilit de școală împreună cu angajatorii:
  • În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;
  • În al doilea an, aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;
  • În anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice;
  • Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.
 • Elemente de noutate:
  • Elevii optează pentru învăţământul profesional şi se înscriu înainte de admiterea la liceu;
  • Selecţia elevilor care optează pentru învăţământul profesional se realizează de către companii împreună cu şcolile care organizează învăţământ profesional;
  • Durata pregătirii practice prin stagii în companii s-a dublat, de la 11 săptămâni la 24 săptămâni.

 

Colaborarea cu Austria şi Germania pentru modernizarea învăţământului profesional

 • Ministerul Educaţiei, prin agenţia specializată, respectiv Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, este implicat în două iniţiative majore de cooperare:
  • Cooperarea cu Germania, pe baza acordului semnat cu Academia Baden Wurtenberg, în luna iunie 2013, cu scopul adaptării curriculumului pentru 3 calificări din domeniul mecanică.
   • Este un proiect pilot care are trei componente: promovarea învăţământului profesional, adaptarea curriculumului la cerinţele companiilor şi identificarea de calificări noi pe piaţa muncii, pentru a fi introduse în oferta de pregătire.
  • Cooperarea cu Ministerul Educaţiei din Austria şi Camera de Comerţ din Austria în vederea elaborării unui master plan naţional pentru modernizarea sistemului de învăţământ profesional şi tehnic din România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.