Noutăți pentru profesorii participanți la consursul de titularizare

rezultate-titularizareDascălii care vor participa, anul acesta, la examenul de Titularizare 2014, pot accesa lista finală a posturilor vacante din județul Maramureș.

Lista finală a posturilor vacante a fost deja publicată la unitățile școlare și la Inspectoratul :colar Județean (I:J) Maramureș. Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă se vor desfășura în perioada 26 mai – 27 iunie, iar proba scrisă va avea loc în data de 21 iulie. „Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar: verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs și a graficului de desfășurare a probelor la unită?ile de învățământ și la I:J Maramureș, a declarat Pavel Filip, purtător de cuvânt din cadrul I:J Maramureș. Până în data de 5 mai, profesorii și absolvenții promoției 2014 și-au înregistrat cererilor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, la secretariatul unității de învățământ/centrului care organizează concurs.

Înscrierea se validează în perioada 19-21 mai 2014

De asemenea, până în data de 16 mai se realizează verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al Inspectoratului școlar. În intervalul 19-21 mai 2014 are loc validarea înscrierii prin semnătură de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Totodată, în intervalul 21-23 mai și 14-16 iulie, pentru absolvenții promoției 2014 va fi afișată lista candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă.

Desfășurarea probelor practice și orale

Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă:

Perioada: 26 mai – 27 iunie 2014 – desfășurarea probei scrise:

21 iulie 2014 – afișarea rezultatelor:

25 iulie 2014 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare:

25-26 iulie 2014 – rezolvarea contestațiilor:

28-29 iulie 2014 – afișarea rezultatelor finale.

Prima etapă de repartizare are loc în 31 iulie

În 31 iulie are loc prima etapă de repartizare – repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7.00 (șapte) la concursul din sesiunea 2014, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată. Repartizarea în ședință publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media 7.00 (șapte), din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Repartizarea în ședință publică are loc în 7 august 2014

În data de 7 august are loc repartizarea în ședință publică a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 

Anca Florina Filip

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.