Primăria Baia Mare: deţinătorii sau moştenitorii care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, pot depune documente în acest sens!

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în favoarea persoanelor din Municipiul Baia Mare, care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, conform Legii nr. 123/15.05.2023, art. 27, alin. 2.1, privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:
(2.1) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidentele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
(alineat modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 123/2023, în vigoare de la 19 mai 2023).
Termenul limită de depunere a cererilor, este de 19.12.2023.
Dosarele pentru Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar Baia Mare se depun la Primăria Municipiului Baia Mare, Direcţia Relaţii Publice/Biroul Relaţii cu Publicul, strada Gheorghe Şincai nr. 37, de luni până miercuri între orele 8 00-1500, joi între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, telefon 0372-036481.
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
o Cerere-tip(se poate obtine de la biroul agricol) şi declaraţie notarială;
o Copie după registrele agricole sau cadastrale;
o Certificat fiscal la zi;
o Plan de amplasament și delimitare în format analogic și CD, în format dxf.(intocmit de topograf autorizat) (în 3 exemplare originale);
o Proces-verbal de vecinătate conform Ordin 600/2023 (în 3 exemplare originale);
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Agricol Baia Mare, B-dul Independenței nr. 2 C, tel. 0372036481

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.