Primăria Baia Mare organizează concurs pentru postul de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare!

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă, a funcţiei contractuale de conducere vacante de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.
Condiţii specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: Profil sportiv, Științe juridice sau Științe economice;
b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor sau într-o activitate sportivă.
c) minimum 3 ani vechime în funcții de conducere.
Concursul va consta în următoarele etape:
a) Selecția dosarelor de înscriere
b) Proba scrisă
c) Interviul

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei și tematicii de concurs și se va susține în data de 16.05.2024 la sediul Municipului Baia Mare.
Candidații sunt admiși la această probă dacă obțin minimum 70 de puncte din 100.
Proba de intreviu se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. În cadrul probei de interviu, candidații vor susține un proiect de management elaborat pentru clubul sportiv și se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația acestora. Punctajul interviului va fi compus din 60% conținutul și prezentarea proiectului de management și 40 % răspunsurile formulate la întrebările comisiei. Candidații sunt admiși la această probă, dacă obțin minimum 70 de puncte din 100.
Punctajul final se stabilește ca medie a punctajelor obținute la cele două probe.
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv de la data de 18.04.2024 până în data de 07.05.2024, ora 16:00 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.
Persoana de contact: Mico Roberta Liliana, inspector superior, Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roberta.pop@baiamare.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.