Primăria Baia Mare: Ședință extraordinară de CL, marți, 9 august. Evenimentul ,,Sărbătoarea Castanelor” va fi pe 23- 25 septembrie 2022!

Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 9 august 2022, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu următoarea ordine de zi:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de locuire socială si acces la serviciile de bază in cartierul Vasile Alecsandri – ZUM Craica”, cod SMIS 150648
3.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea proiectului şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749 4.Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobarii proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Extindere/Reorganizare „Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte”din municipiul Baia Mare, cod SMIS 142504
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.2 lit. a şi lit. b din HCL nr.75/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza SF pentru obiectivul de investiţie: „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuirea socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare” , COD SMIS 129563
6.Proiect de hotărâre aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Baia Mare, dat în administrare, prin gestiune directă, conform HCL 94/2022, Serviciului Public Ambient Urban
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare aevenimentului cultural „Sărbătoarea Castanelor” – ediția a XXVIII-a, în perioada 23 – 25 septembrie 2022
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de participare la evenimentul ,,Sărbătoarea Castanelor”, în perioada 23  – 25 septembrie 2022 și a Documentației de repartizare prin licitație publică a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în vederea participării și desfășurării de activități în perimetrul de desfășurare a evenimentului.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Organizația Diaspora Locală în vederea organizării evenimentului ” Baia Mare Science Festival 2022”, în perioada 15-17 septembrie 2022
10.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafață de 90mp, identificat prin CF 132043 Baia Mare, nr. cadastral 132043 ,teren situat pe strada Gh. Marinescu
11.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3270 mp, situat în zona Lacului de Acumulare Firiza
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1.600 mp, situat în Baia Mare pe b-dul. Unirii nr. 8A, aferent restaurantului Mc Donalds – Mc Drive,în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
13.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 24 mp, înscris în C.F. 116706 Baia Mare, nr. cadastral 116706, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. George Coșbuc, nr. 2, în favoarea domnului Dărăbuș Ștefan Vasile
14.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de oportunitate, pentru terenul în suprafață de 279mp, situat în Baia Mare ,Bd. București nr. 27A , proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 94 mp, situat în Baia Mare pe str.Minerilor nr.16, aferent unui spațiu de depozitare pentru aparatură şi materiale medicale, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, LASZLO ANDREI VILHELM
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal REGLEMENTARE ZONA PENTRU REALIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, DEPOZITARE, SERVICII, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. București, F.N., iniţiatori: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. și SC ESEDRA SRL
17.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiul comercial situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 90A.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 264/2022, privind identificarea cadastrală a unui tronson din strada Școlii, în suprafață de 112 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
19.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a unui teren situat pe strada Vasile Alecsandri nr. 70B, în suprafață de 415 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.