Programul Rabla 2016: buget de 135 milioane de lei pentru ediţia din acest an – proiect

rablaProgramul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (‘Rabla’) va beneficia, în 2016, de un buget de 135 de milioane de lei, în scădere cu 32,5% faţă de ediţia anterioară, când s-a ridicat la 200 de milioane lei, reiese din Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Conform sursei citate, veniturile AFM pentru anul 2016 sunt estimate la 840,6 milioane lei, cu aproape 1% mai mari faţă de cele înregistrate în anul precedent, din care: 831,26 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu şi alte impozite şi taxe fiscale), 5,2 milioane lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenţi).

La capitolul cheltuieli, estimarea în bugetul AFM este de 840,66 milioane lei, în timp ce valoarea totală a cheltuielilor curente ajunge la 834,061 milioane lei. Din acest total, 22,88 milioane lei sunt destinate cheltuielilor de personal, 11,25 milioane lei pentru capitolul ‘Bunuri şi servicii’, 790,094 milioane lei reprezintă sume alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016, respectiv 6,79 milioane lei ‘Proiecte cu finanţarea din FEN postaderare’, Mecanismul financiar SEE. Nu în ultimul rând, valoarea totală a cheltuielilor de capital este prevăzută la 6,6 milioane lei, în acest an.

În ceea ce priveşte continuarea programelor de mediu, actul normativ prevede alocări bugetare pentru: gestionarea deşeurilor (credite de angajament: 100 milioane lei, credite bugetare: 20 milioane lei), managementul integrat al zonei costiere (credite de angajament: 10 milioane lei, credite bugetare: 5 milioane lei), conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate (credite de angajament: 30 milioane lei, credite bugetare: 10 milioane lei), împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (credite de angajament: 100 milioane lei, credite bugetare: 55 milioane lei), educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului (credite de angajament: 30 milioane lei, credite bugetare: 20 milioane lei) şi Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (‘Rabla’) – credite de angajament de 135 milioane lei.

Pe de altă parte, AFM nu prevede, în 2016, sume pentru derularea de noi sesiuni pentru închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier, Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, respectiv creşterea producţiei de energie din surse regenerabile.

Nota de fundamentare ce însoţeşte proiectul de HG arată că, pentru anul 2015, valoarea totală a veniturilor încasate la Fondul pentru mediu, la 31 decembrie, a fost de 835,59 milioane lei, din care 831,26 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu şi alte impozite şi taxe fiscale) şi 4,33 milioane lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenţi).

Potrivit HG, suma de aproximativ 2,16 miliarde lei, reprezentând excedent din anii precedenţi, ‘nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor, în condiţiile nerealizării integrale a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2016’.

În plus, actul normativ prevede la articolul 5 că AFM va trebui să întocmească, în fiecare lună, execuţia atât a propriului buget de venituri şi cheltuieli, cât şi al Fondului pentru mediu, aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe. Ulterior, instituţia va depune la MMAP această situaţie până la data de 10 a lunii curente, iar ministerul de resort va trebui să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Proiectul de HG va fi în dezbatere publică până la data de 9 martie, iar cei interesaţi pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termenul-limită la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Fondului pentru Mediu.

Sursa: economica.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.