Ședință de Consiliu Local la Baia Mare -vineri, 31 martie 2023, ora 11,00!

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, vineri, 31 martie 2023, ora 11:00.


Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Vezi cele mai importante puncte de pe Ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor actualizat pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultură și a O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile tineret și protecția mediului
3.Proiect de hotărâre în vederea aprobării Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și mediu pentru anul 2023, prima sesiune de selecție
5.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 116/2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, modificată prin H.C.L. nr. 293/2021 și H.C.L. nr. 293/2022
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 şi 2 la HCL 445/2022 privind înfiinţarea unităţii de învăţământ pentru educaţie timpurie cu personalitate juridică – Creşa Baia Mare, a structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi Funcţionare a acesteia
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Nicolae Rușdea” Baia Mare
9.Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 407/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru negocierea în vederea încheierii unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 11.040 mp aferent perimetrului de exploatare cariera Blidari,în favoarea SC STUR SRL

Ordinea de zi (vezi aici):Ordinea de zi completă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.