Ședinţă extraordinară a Consiliului Local Baia Mare, miercuri, 17 august 2022, ora 14:00.

Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, miercuri, 17 august 2022, ora 14:00.


Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind majorarea finanțării pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Varianta de ocolire Baia Mare” și modificarea HCL nr. 356/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea în asociere cu Consiliul Județean Maramureș a obiectivului de investiții ,,Varianta de ocolire Baia Mare”
2.Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public prin depunerea cererii de finanțare “Smart Lighting în Municipiul Baia Mare” și aprobarea devizului general al investiției
3.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 395/2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de  investiție: Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, modificată cu H.C.L. nr. 277/30.09.2021
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare Zona
Gării”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării, fiind delimitată de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd.București, cale ferată sud, inițiator:Municipiul Baia Mare
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN UTR V6 si L1b- IN L3 – ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, IN REGIM IZOLAT SAU CUPLAT.” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Plaiului nr.13. , inițiator: Suba Agneta
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare Urbana Spitalul de Urgență”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Spitalului Judetean, fiind delimitată de Bd.Republicii la est, Bd.Decebal la vest, la sud strada Cuza Vodă si Malul Sudic al Raului Sasar la Nord, inițiator: Municipiul Baia Mare
7.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 4080 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, identificat prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.