Sfânta Liturghie de hram la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil Sighetu Marmaţiei

Miercuri, 8 noiembrie 2023, de sărbătoarea închinată Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor cereştilor puteri, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, Protopopiatul Sighet, cu ocazia hramului locaşului de închinare, paroh Pr. Dan Ioan Sidău.

„Parohia românească ortodoxă din municipiul Sighetu Marmaţiei a fost, la începuturile ei, una singură, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. S-a înfiinţat în 1921, deci ar fi peste 100 de ani, 102 ani, de atunci, de la înfiinţarea acestei parohii, care a evoluat frumos pe parcusul acestui secol, până în momentul în care, simţind nevoia unui locaş de cult, pentru că n-aveau biserică proprie, aveau o capelă, în 1985, Înaltpreasfinţitul Justinian, venind la o conferinţă la Sighet de la Cluj, ca Episcop Vicar, a împărtăşit dorinţa părintelui Mihai Oprişanu, care păstorea aici din 1983, de a construi o biserică şi de a face cu insistenţă intervenţii pe lângă autorităţi, arătând necesitatea unei biserici ortodoxe româneşti, cu dimensiuni apreciabile, de catedrală, pentru credincioşii ortodocşi din Sighet, Preasfinţitul atunci a binecuvântat locul, a îngenuncheat şi s-a rugat pe acest loc.

Piatra de temelie nu se putea pune, pentru că nu se obţineau aprobările, efectiv, pentru construirea unei biserici, dar a binecuvântat locul şi s-a rugat şi iată ce minune  s-a întâmplat, că s-a contruit, prin curajul părintelui Mihai Oprişanu, care era şi protopop al Sighetului, a familiei dânsului şi a sighetenilor şi a oamenilor care au înţeles necesitatea construirii unei biserici reprezentative. S-a construit această minunată catedrală, aşezată sub ocrotirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, care au fost protectorii istorici ai ţinuturilor voievozilor din Maramureş, ai bisericilor şi mănăstirilor, ai ctitoriilor şi domeniilor voievodale. Biserica a fost aşezată sub ocrotirea lor şi ei, Sfinţii Arhangheli, au ajutat să se înalţe în doar trei ani şi apoi au urmat celelalte lucrări de pictură, care s-au făcut cum s-a putut atunci şi în 1998, după reînvierea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Catedrala aceasta a fost pregătită de sfinţire şi Înaltpreasfinţitul Justinian a invitat pe Patriarhul României, Preafericitul vrednic de pomenire Teoctist, care, împreună cu un sobor de Arhierei, au târnosit biserica. A fost o sărbătoare unică. Vor fi, în 2028, 30 de ani de la acel soroc, şi până atunci biserica are nevoie de multe înnoiri, multe înfrumuseţări şi restaurări. A înnoi o ctitorie înseamnă a avea respect faţă de ctitori, faţă de înaintaşi. Nu putem lăsa nici moştenirea de la părinţi, nici moştenirea sacră, să se învechească şi să se strice. Toate se înnoiesc, toate se restaurează, se înnobilează şi se adaptează la vremurile pe care le trăim. Aşa că Părintele Dănuţ Ioan Sidău, care este şi directorul Centrului Cultural Pastoral din Sighetu Marmaţiei „Sfântul Iosif Mărturisitorul” şi de acum paroh al acestei parohii, de doi ani de zile, a pornit lucrări substanţiale de restaurare. Lucrurile s-au făcut atunci cum s-a putut şi în grabă, pentru că trebuiau făcute aşa, pe neobservate. Acum trebuiesc restaurate, trebuiesc consolidate, înnoite. A început cu Sfântul Altar, a padimentat biserica cu gresie, a refăcut instalaţiile electrice şi de încălzire, încălzirea prin pardoseală, a restaurat catapeteasma şi candelabrele, şi lucrările vor continua cu repictarea bisericii şi cu îmbrăcarea ei exterioară în noua haină, încât la 30 de ani de la prima sfinţire, să putem face un alt eveniment important pentru municipiul Sighet. Părintele Dănuţ este un preot bine pregătit, mult râvnitor, şi care cunoaşte valoarea şi necesitatea ca biserica să fie prima instituţie şi cea mai frumoasă dintr-o localitate, iar Catedrala „Sfinţii Athangheli” rămâne Catedrala municipiului Sighet. De aceea, trebuie pusă în valoare şi aşa vor face şi aşa ne-a ajutat Dumnezeu. Astăzi suntem cu ei de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli şi Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce s-a realizat. Biserica este mult iubită de credincioşi. Vin în număr mare şi-L rugăm pe Dumnezeu şi pe Sfinţii Arhangheli, ocrotitorii şi ai municipiului Sighet, pe care i-am dăruit în 2018 şi acestei biserici, să le stea în ajutor ca să ducă la bun sfârşit tot ce le stă înainte. Sunt lucrări nu uşoare, dar care sunt o necesitate şi trebuiesc făcute. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Gheorghe Ulici, secretar protopopesc, Protos. Nifon Neamciuc, stareţul Mănăstirii Strâmtura, Pr. Dan Ioan Sidău, paroh, Pr. Mihai Oprişanu, coslujitor, Pr. Vasile Hotico din Vadu Izei, Pr. Sorin Tomoiagă de la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Pr. Sorin Ferenţ din Botiza, Pr. Marius Iusco din Rona de Jos, Pr. Vasile Gligor de biserica Inspectoratului Poliţiei de Frontieră, Pr. Iustin Luţai din Săpânţa, Pr. Ioan Capolna din Sârbi, Pr. Ştefan Codrea din Sighet, Pr. Cornel Barna din Leordina, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, şi de Corul „Buna Vestire” al parohiei, dirijat de preoteasa Prof. Carmen Oprişanu.

Între oficialităţi s-au aflat primarul Vasile Moldovan, viceprimarul Daniela Maria Oniţa-Ivaşcu, senatorul Sorin Vlaşin. S-a rugat împreună cu credincioşii Maica Stavroforă Filofteia Oltean, stareţa Mănăstirii Bârsana.

Cuvântul de învăţătură

„Ziua de 8 noiembrie este închinată Sfinţilor Mai Mari ai Cetelor Cereşti, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, care sunt cinstiţi în această zi ca unii care au avut de la Dumnezeu o misiune în legătură cu omul şi cu umanitatea. Sunt mai mulţi îngeri cunoscuţi cu numele şi pomeniţi în Sfânta Scriptură, dar cei mai apropiaţi şi cei mai cunoscuţi de către noi, creştinii, şi cinstiţi sunt cei doi Sfinţi Arhangheli Mihail şi Gavriil, care au nume ce se tâlcuiesc din limba greacă sau din limbile străvechi, Mihail cel care este asemenea cu Dumnezeu, adică este Duh, asta vrea să spună. Duh este Dumnezeu şi cei ce i se închină Lui să I se închine în Duh şi adevăr, iar Sfântul Arhanghel Gavriil se tâlcuieşte Dumnezeu este puterea mea, mângîierea mea, ajutorul meu. Ei sunt pomeniţi ca şi creaţii ale lui Dumnezeu chihar la începutul Sfintei Scripturi, când Cartea Facerii spune că la început a făcut Dumnezeu Cerul şi Pământul. Evident că Cerul nu l-a făcut gol, precum nici Pământul nu l-a lăsat pustiu. Cerul l-a populat cu îngeri şi Pământul l-a împodobit cu oameni. Îngerii sunt creaţii ale lui Dumnezeu şi slujitori fideli, îngeri de lumină. Despre ei spune Sfântul Prooroc Isaia că stau împrejurul Tronului lui Dumnezeu, care este tron de foc. Foc mistuitor şi lumină. Şi îşi acoperă feţele ca să  nu-i orbească lumina divină, Lumina Preasfintei Treimi, şi cântă neîncetat „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este Cerul şi Pământul de slava Lui”. Cântare pe care noi am preluat-o în Sfânta Liturghie şi o cântăm întotdeauna înaintea Sfintei Prefaceri. Înainte ca pâinea şi vinul să se prefacă în Trupul şi Sângele Domnului, pentru că după ce a avut loc Prefacerea, acolo de faţă este Hristos Euharistic, Trup şi Sânge. Noi cântăm ce au cântat îngerii şi ce cântă îngerii în jurul Tronului lui Dumnezeu, pentru că viaţa creştină se desfăşoară pe pământ precum în Cer. Aşa ne-a şi învăţat Mântuitorul, să ne rugăm în rugăciunea Tatăl Nostru, ‹‹precum în Cer, aşa şi pe Pământ››. Tot ce face omul credincios, tot ce face în familie, tot ce face în comunitate, tot ce face într-o societate creştină ar trebui să imite armonia divină. Atunci n-ar mai fi oamenii nefericiţi, n-ar mai purta războaie între ei. S-ar preţui, s-ar iubi, ar fi fericiţi, ar transmite bucuriile, iubire şi lumină şi n-ar mai produce durere lui Dumnezeu, Părintele nostru.”

Distincţii

Consiliul Parohial şi credincioşii care au ajutat, în diferite feluri, de-a lungul acestui an, în care s-au executat lucrările minunate, au fost distinşi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Diploma Anului Omagial.

Părintele Dan Ioan Sidău a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop, pentru Muzeul Episcopiei, o frumoasă icoană cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil executată într-o tehnică specială.

„Zi de mare bucurie astăzi pentru parohia noastră, căci la Catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, prin prezenţa Preasfinţitului Părinte Iustin, a unui sobor de preoţi şi a unui număr mare de credincioşi, s-a desfăşurat hramul bisericii noastre, a spus Părintele paroh Dan Ioan Sidău. Un hram care, iată, vine după o salbă de lucrări efectuate la catedrala noastră, lucrări care au înnobilat biserica şi au pregătit-o pentru ceea ce urmează, adică pentru repictarea integrală. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru darurile oferite, mulţumim Preasfinţitului Părinte Iustin pentru dragoste, pentru susţinere şi cu toată preţuirea pentru credincioşii noştri cu toată dragostea pentru ei, le mulţumesc pentru tot sprijinul oferit şi pentru faptul că, înţelegând, având răbdare şi râvnă şi dragoste pentru Hristos s-a putut realiza ceea ce se vede la sfânta noastră biserică.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.