Sfânta Liturghie la biserica Înălţarea Domnului Tg. Lăpuş, la doua decenii de existenţă          

Duminică, 9 iulie 2023, a cincea după Sfintele Rusalii, a Vindecării celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit în milocul  credincioşilor din Tg. Lăpuş, la biserica „Înălţarea Domnului” din oraş, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea parohiei.

„Sunt 20 de ani de când a luat fiinţă Parohia „Înălţarea Domnului” din

oraşul Tg. Lăpuş şi, iată, în faţa noastră avem o ctitorie pentru veşnicie. A fost încredinţată această parohie Părintelui Florin Stan, care tocmai împlinea 24 spre 25 de ani. A făcut studii strălucite la Cluj-Napoca şi a venit la noi, că nu vrea să rămână într-un oraş mare, ci într-o localitate mai mică sau un oraş mai mic, că vrea să păstorească credincioşi. Aşa a luat fiinţă această parohie, nu aveam parohii vacante, a luat fiinţă în mai 2003 această parohie, desprinzându-se din parohia mamă, din Parohia Tg. Lăpuş, 1.500 de credincioşi din 4.500, şi s-a înfiinţat parohia. I-am dăruit preoţia la Rohia din Muntele cel Sfânt în ziua de Florii, de praznic mare, de ziua numelui lui, propriu-zis, şi a fost un început frumos. Când a venit la mine i-am spus: nu avem parohii decît nou înfiinţate, fără biserică, fără casă parohială şi mi-a spus: Nu-i nimic, Preasfinţia Voastră, cu credinţă, jertfă şi împreună cu credincioşii se fac toate. Şi aşa s-a petrecut. A început o frumoasă poveste de dragoste arătată lui Dumnezeu, s-au adunat credincioşii în jurul Părintelui şi au pornit acest proiect minunat cu o biserică în stil neobizantin cu elemente brâncoveneşti şi bizantine, româneşti şi bizantine, şi  de atunci şi până acum s-au făcut toate parcă după planul lui Dumnezeu şi nu parcă, ci după planul lui Dumnezeu că tot ce facem noi, tot ce construim noi pentru Dumnezeu şi pentru binele societăţii şi a comunităţii sunt proiectul şi gândul lui Dumnezeu. Noi le împlinim. Chiar dacă ni se pare nouă că noi le-am realizat, sogur că Dumnezeu lucrează cu mâinile noastre, dar el ne dă înţelepciune, putere, spirit de jertfă, dragoste şi credinţă, ca să le împoinim pe toate împreună cu credincioşii şi, iată, astăzi, după 20 de ani, în diferite etape de construire, am pus piatra de temelie în septembrie, împreună cu Înaltpreasfinţitul Justinian în 2003, septembrie, şi în cei 20 de ani în diferite etape, s-a desăvârţit în chip minunat biserica, şi arată ca o dumnezeiască mireasă. Este catedrala Lăpuşului, pe lângă biserica mamă, biserică istorică, ea este catedrala nouă a oraşului Tg. Lăpuş, spre bucuria credincioşilor care o iubesc mult, şi au pus multă dăruire şi multă dragoste, pe lângă cărpmizile pe care le-au dăruit lui Dumnezeu şi ofrandele dăruite, sunt frumuseţea care împodobesc biserica , care şi ea este împodobită cu această pictură minunată, executată de pictorul Alexandru Sărsărman, care pictează şi la Mănăstirea Scărişoara Nouă şi la Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime”. Am venit cu bucurie să îi dăm mulţumire lui Dumnezeu, în primul rând, pentru tot ceea ce s-a realizat şi pentru ceea ce oraşul Tg. Lăpuş a reuşit să aibă ca şi valori sacre şi să arătăm preţuire faţă de părintele, care, între timp, a devenit protopop. A fost numit protopop la propunerea noastră de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian şi care îşi face lucrarea în mod deosebit, are activităţi cu tinerii foarte multe în fiecare an. Deci a avut o activitate complexă, nu doar pastoral-misionară, ci şi cultural-teologică şi social-filantropică şi activităţi cu tineretul, aşa cum trebuie să fie toţi preoţii din vremea noastră, de după 90, şi nu mai suntem doar liturghisitori şi predicatori, ci liturghisim şi vorbim şi cu fapta bună milostivă şi cu preocuparea educaţiei tinerilor, pentru că ei sunt viitorul Bisericii şi degeaba construim biserici, dacă nu ne formăm cumunităţile şi nu ne educăm tinerii în spirit creştin, care vor fi viitorii credincioşi ai bisericii, ei şi familiile lor. Toate acestea s-au îmlinit cu ajutorul lui Dumnezeu. A Lui fie slava şi numele să-I fie lăudat în veci. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul preoţilor şi diaconilor slujitori la Sfânta Liturghie Arhierească a fost alcătuit din Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului şi parohul bisericii, Arhim. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiţa, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Ioan Pop, consilier eparhial onorific, Pr. Ioan Ciceu, protopop onorific al Lăpuşului, Pr. Dr. Andrei Boboşan, inspector şcolar şi paroh în Tg. Lăpuş, Pr. Vasile Mihai Hatos din Rohia, Pr. Paul Podină din Vişeu, Pr. Costel Florian din Curtuiuşu Mic, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial,  Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

La ectenia pentru cei dormiţi au fost pomeniţi toţi protoiereii Lăpuşului cunoscuţi cu numele.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a cântat trei pricesne Maria Gheduţiu, elevă în clasa a VII-a.

Între oficialităţi s-au aflat Ioan Buda, fost deputat şi prefect al Maramureşului, precum şi primarul oraşului Tg. Lăpuş când s-a aprobat locul pentru biserică, Mitru Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş, Comisar şef de poliţie Mihai Gherman, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş, Col. rez. Andrei Buda, fost comandant al Poliţiei oraşului, General maior în rezervă Irina Alexa, Ioan Filip, manager şi patron Taparo, alţi oficiali.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a celor doi demonizaţi.

„Vă daţi seama cât de cumplită este această boală a posedării demonice? Trăiau izolaţi cei doi demonizaţi. Izolarea este semnul întunericului. Omul care are mintea, sufletul, viaţa întunecată nu iubeşte lumina şi adevărul. Tot cel ce face binele şi adevărul iubeşte lumina şi tot cel ce face răul iubeşte întunericul. Deci, întunericul pune stăpânire pe aceste persoane posedate. Boala depresiei este demonică, este de sorginte demonică, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De aceea nu se poate vindeca numai prin rugăciune. Sunt mulţi artişti înlumea întreagă şi mai ales de-ai noştri creştini, că cei din lume se sinucid, care şi-au mărturisit drama prin care au trecut, care s-au vindecat prin rugăciune. Nu prin psiholog, că la psiholog apelează toată lumea. E nevoie de rugăciune pentru alungarea demonilor. Şi numai Biserica are această putere lăsată de Hristos slujitorilor. Prin rugăciuni, prin taina Sfântului Maslu, prin dezlegările mari şi importante. Alergaţi la preoţi! Nu neglijaţi preoţii! Omul sub posedare demonică se izolează, pentru că-l duce în pustiu diavolul ca să îi ia viaţa. Să-l chinuiască până îşi ia viaţa. Diavolul îi duce în singurătate ca să nu-i poată salva nimeni. De aceea, apelaţi la preoţi, ca să rămâneţi în lumină, ca să vă salvaţi din ghearele diavolului!”

Distincţii

Pentru munca de două decenii consacrată construirii bisericii, Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, a distins pe preotul paroh Florin Stan cu cea mai înaltă distincţie culturală a Eparhiei – Ordidnul Cultural „Nicolae Steinhardt” pentru clerici.

Ordidnul Cultural „Nicolae Steinhardt” pentru laici a fost acordat doamnei General maior în retragere Irina Alexe, expert UE şi consilier  al primului ministru al Guvernului Republicii Moldova, care a sprijinit construirea bisericii cu suma de 325.000 lei.

Călin Bud, şeful Centrului de Îngrijire al Persoanelor Vârstnice „Bunul Samaritean” Coroieni timp de cinci ani, a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru activitatea deosebită desfăşurată în acea perioadă.

Primarul Mitru Leşe a înmânat Părintelui Florin Stan o Fdiplomă de onaore din partea Primăriei.

Unui mare număr de persoane le-a fost înmânată Diploma Anului Omagial: Ioan Buda, fost deputat, prefect şi primar al oraşului, primarul Mitru Leşe şi Consiliul Local, Comitetul Parohial, Ing. Ioan Filip, manager Taparo, Dr. Grigore Tomai şi Prof. Reghina Tomai, Ing. Aron Man, director al Secţiei de Drumuri Poduri Tg. Lăpuş, Dan Perţa, Hermina Herman, Victoria Filip, Mihai Filip, Prof. Mariana Pop, Maria Buteanu, Gheorghe Buteanu, Alexandru Tămaş, Constatin Bălaşa, Viorel Telcean, Viorica Piţiş, Zorica Bel, Viorica Man, Dan Topan, Pavel Ţura, Comisar şeg Mihai Gherman, 4BRANDS, Arh. Victor Mihiş, Alexandru Săsărman, pictor,. Ing. Ionela Cureu, diriginte de şantier şi mulţi alţii, al căror nume ajunge la 60.

În încheiere, după mulţumirile largi adresate binefăcătorilor, Părintele Florin Stan o înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană Deisis.

Pr. Dr. Florin Stan, paroh şi protopop al Lăpuşului, a declarat, în încheiere:

„În urmă cu 20 de ani Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a pus bazele parohiei noastre „Înălţarea Domnului” din Tg. Lăpuş şi atunci a investit multe speranţe în ceea ce a trebuit să facem în Tg. Lăpuş, anume o biserică nouă, să revigorăm viaţa parohială, să începem activităţi educative cu copiii şi tinerii şi să închegăm activităţi sociale. Şi acum, la 20 de ani de la acel moment, ne bucurăm că îl avem prezent pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi ne bucurăm că putem să răspundem afirmativ la aşteptările pe care le-a avut dânsul faţă de noi şi a putut să vină ca un părinte iubitor şi să vadă lucrarea copiilor săi, a celor pe care i-a pregătit, i-a îndrumat şi i-a aşezat ca să-l slujească pe Dumnezeu. Îi mulţumim şi Bunului Dumnezeu şi mai ales binefăcătorilor noştri, care au fost mullţi şi care s-au implicat în zidirea bisericii noastre pentru slava lui Dumnezeu şi pentru binele bisericii.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.