Slujba Învierii Domnului şi Sfânta Liturghie Arhierească solemnă din ziua de Paşti la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”          

Sâmbătă, 4 mai 2024, la ora 24,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit slujba Învierii Domnului la catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui număr impresionant de credincioşi, peste 10.000, care au venit mulţi ca niciodată ca să se roage împreună cu soborul, alcătuit din preoţii şi diaconii Catedralei Episcopale. Slujba Învierii Domnului nostru Iisus Hristos din acest an a fost săvârşită pe esplanada sfântului locaş. 

„A sosit praznicul Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu toată Lumina, binecuvântarea, pacea şi bucuria pe care le simt credincioşii la această sărbătoare, pentru că au adunat în timpul Postului cel Mare multă lumină: lumină din post, lumină din rugăciune, lumină din faptele bune. Au donat lumină din participarea la sfintele slujbe, care sunt mai multe şi mai lungi, din multa osteneală şi din râvna pentru a-şi îmbunătăţi şi a-şi înduhovnici viaţa lor personală, viaţa în familia creştină, viaţa în comunităţi. Aşa este în Biserica noastră ortodoxă pregătirea pentru Sfintele Paşti şi tocmai de aceea sărbătoarea Învierii Domnului este impresionantă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În noaptea de Paşti toate clopotele, la ora 12,00, sună în toată România creştină, la fiecare biserică, în fiecare comunitate, în fiecare sfântă mănăstire, în fiecare oraş şi vestesc Învierea Domnului, iar sfinţiţii slujitori, Arhiereii, la catedralele episcopale, împart Sfânta Lumină, care este adusă, iată, şi-n Episcopia noastră. A fost adusă şi în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului pentru a XV-a oară. Sfânta Lumină vine cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi mulţumim lui Dumnezeu că primim acest dar cu sprijinul Preafericirii Sale, spre bucuria preoţilor, a păstorilor de suflete, a credincioşilor, a monahilor din sfintele noastre mănăstiri. După ce am parcurs Săptămâna Sfintelor Pătimiri şi credincioşii au primit darul cel sfânt al Împărtăşaniei, al Trupului şi Sângelui Domnului, iată-ne în noaptea de Înviere, când toată natura, toată suflarea fiind în tăcere, aşteaptă cu cutremur glasul preotului, ca glasul unui arhanghel, să îi cheme ca să vină să primească Lumina, Lumina lui Hristos, Care luminează tuturor. Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ţinut sănătoşi şi în pace pe toţi, iar Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru jertfa Lui mult pătimitoare, pentru răbdarea îndelungă a batjocurilor şi a suferinţelor multe, pentru Răstignire şi pentru moartea de bună voie pe Cruce pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Iată că, în final, după umilinţa şi suferinţa Răstignirii, a venit biruinţa şi slava şi Lumina Învierii. Am primit cu bucurie vestea Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi am cântat cu îngerii în cor Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în Ceruri şi pe noi pe pământ ne învredniceşte, cu inimă curată, să Te slăvim››. Am cântat cu multă credinţă şi cu multă evlavie imnul de biruinţă Înviat din morţi››. Cerul şi pământul, şi îngerii şi Sfinţii, şi creştinii din Biserica lui Hristos de pe pământ şi-au unit glasurile ca să anunţe biruinţa Mântuitorului, Care, după Înviere, arătându-Se Femeilor Mironosiţe şi Sfinţilor Apostoli, le-a zis  ‹‹Bucuraţi-vă şi nu vă temeţi››. Acest mesaj îl avem şi îl primim în fiecare an, să nu ne temem, pentru că Hristos este cu noi în toate zilele. Să avem curajul şi tăria de a învinge greutăţile, de a învinge capcanele acestei lumi secularizate şi de a purta Lumina lui Hristos nu doar în noaptea Învierii, ci în inima şi în sufletul şi în fiinţa noastră întreagă, în familiile noastre creştine, în minţile şi inimile tinerilor, care au nevoie de Lumina lui Hristos şi a mărturisi Învierea şi a lumina lumea aceasta care este într-o stare de secularizare gravă şi îngrijorătoare, a lumina cu Lumina lui Hristos lumea întreagă, pentru că Hristos aşa ne-a îndemnat, să fim lumină, să purtăm Lumina Lui, să luăm lumină din Lumina lui Hristos, să transmitem lumina lumii. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru frumuseţea nopţii de Înviere, când miile de credincioşi, foarte mulţi tineri, toţi tinerii noştri creştini sunt împreună cu părinţii în jurul Altarelor noastre străbune ca să ia Sfânta Lumină, să răspundă la ‹‹Hristos a Înviat›› cu ‹‹Adevărat a Înviat›› şi să cânte imnul de biruinţă ‹‹Hristos a Înviat!››. Deci, România este profund creştină şi avem nădejde că Dumnezeu, prin lucrarea Bisericii şi a păstorilor de suflete, va păzi România creştină cu credinţa ei întreagă, credinţa Sfinţilor Apostoli, a Sfinţilor Părinţi şi a părinţilor noştri sfinţi. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate şi ne rugăm pentru pace în lume, pentru pace între oameni întreorlaltă, pentru pace între neamuri sau popoare, pentru buna şezare a întregii lumi, să putem lucra fără împiedicare poruncile şi lucrurile cele bineplăcute lui Dumnezeu. ‹‹Hristos a Înviat!››”

Sosirea Sfintei Lumini şi Slujba Învierii Domnului

Înainte de ora 23,00, o delegaţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condusă de Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, a sosit la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare cu Sfânta Lumină de la Aeroportul din Satu Mare, unde a fost adusă de o delegaţie a Episcopiei cu un avion particular pe cheltuiala domnului Mircea Leţiu, fost membru al Adunării Episcopale şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, de la Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti. Delegaţia a fost alcătuită din Ing. Mircea Leţiu, Ing. Ioan Sorin Leţiu, Pr. Gabriel Gorgan, Pr. Florin Ioan Orăşteanu, Arhid. Daniel Dan Burian, la manşa avionului.

Notăm că în fiecare an de când este adusă în România Sfânta Lumină pogorâtă din cer în Sfânta şi Marea Sâmbătă la Mormântul Mântuitorului din Ierusalim, prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioşii din Eparhia noastră, prin grija domnului Ing. Mircea Leţiu, a primit Sfânta Lumină la slujba Învierii Domnului.

Şi la Slujba Învierii de anul acesta Sfânta Lumină de la Mormântul Mântuitorului a fost distribuită credincioşilor de către Întâistătătorul Eparhiei, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. Astfel, că fiecare credincios a ţinut în mână Lumină din Sfânta Lumină de la Ierusalim pogorâtă chiar în aceea zi.

După procesiunea din jurul Catedralei, la care au participat toţi credincioşii cu lumânări aprinse în mâini, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba Învierii pe esplanada Catedralei.

Sfânta Liturghie solemnă

Noaptea Învierii din acest an a continuat, după tradiţie, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din ziua de Paşti, oficiată în interiorul Catedralei Episcopale, la care a participat un mare număr de credincioşi.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Dr. Adrian Roşca, medic la un spital din Bucureşti, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, Pr. Ionuţ Pleş, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Petru Vasile Bud, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupşinar, Diac. Ioan Hotico, Diac. Dan Silviu Pop.

Răspunsurile la Slujba Învierii şi Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Bondre, şi Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei, dirijat de Florian Vois.

La Slujba Învierii şi Sfânta Liturghie au asistat oficialităţi judeţene şi municipale.

Credincioşilor le-au fost puse la dispoziţie peste 10.000 pahare din plastic inscripţionate umplute cu pască sfinţită, pentru a fi duse la casele lor de credincioşii prezenţi. De asemenea pahare au avut parte toţi credincioşii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cărora leau fost distribuite prin protopopiate.

Slujba celei de a doua Învieri

Duminică, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba celei de doua Învieri sau Vecernia din ziua de Paşti, la care au fost prezent un mare număr de credincioşi.

Praznicul împărătesc al Învierii Domnului din anul acesta a fost o sărbătoare foarte frumoasă, cu mult soare şi căldură, care a bucurat sufletele credincioşilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.