Târnosirea bisericii din Giuleşti         

Duminică, 10 septembrie 2023, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a noii biserici de lemn din Giuleşti, Protopopiatul Sighet, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, a rostit cuvânt de învăţătură şi a binecuvântat noua sală socială din incita bisericii, care a primit numele „Justinian Arhiepiscopul”.

„După aproximativ 15 ani de efort, concretizat în iubire şi jertfelnicie, închinate lui Dumnezeu şi credinţei noastre strămoşeşti, iată, comunitatea credincioşilor ortodocşi din localitatea voievodală Giuleşti şi-au înălţat o preafrumoasă biserică de lemn în stil maramureşean, au împodobit-o cu pictură, au înzestrat-o, au înfrumuseţat-o, au înnobilat-o şi au pregătit-o pentru slujba de târnosire. Viaţa comunităţii din Giuleşti a fost una, după 1990, zbuciumată. Localitatea este una voievodală, pentru că aici a existat o reşedinţă voievodală a urmaşilor dinastiei Drăgoşeştilor. Numele de Giuleşti vine de la Giula sau Ghiula, urmaş al Grăgoşeştilor, care a avut sediul princiar aici şi biserică fortificată de zid. De reţinut şi faptul că, pe lângă reşedinţa aceea voievodală, a existat şi o mănăstire, Mănăstirea de la Giuleşti, a cărei biserică există încă, contruită pe la 1560, biserică în care a slujit Sfântul Iosif Mărturisitorul, la 1700, şi a avut şi sediul reşedinţă episcopală în Mănăstirea Giuleştiului. A semnat şi un document, la 1695, fiind datat Giuleşti şi Mănăstirea de la Giuleşti. Deci, a fost o localitate voievodală importantă. Din păcate, poate şi din vina noastră, am pierdut biserica mănăstirii, ceea ce nu însemnează că definitiv şi irevocabil, fiindcă este biserică mănăstirească şi există documente istorice care atestă faptul că biserica a fost construită în secolul XVI. Deci este istoria Bisericii Ortodoxe din Giuleşti din Maramureş. Revenind astăzi, comunitatea, după ce a trecut prin frământări, din păcate patru preoţi din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care au făcut teologie ortodoxă la Sibiu, au trecut la Biserica Română Unită cu Roma, în 1990. Au crezut că-i vor urma şi credincioşii. N-a fost aşa, pentru că mulţi dintre ei, botezaţi ortodocşi, n-au acceptat să fie trecuţi fără să fie consultaţi. Şi aşa s-au înjumătăţit comunităţile. Patru localităţi am avut: Şurdeşti şi Ciolt din zona Chioarului, Călineşti şi Giuleşti, de aici din zona Maramureşului. Patru din 250 de parohii. Aşa s-a întâmplat aici. S-a slujit alternativ. În unele localităţi ostilităţile au fost atât de mari, încât nici măcar n-au putut sluji ortodocşii alternativ, ci au slujit în drum, cum a fost la Şurdeşti sau la Călineşti. Nu li s-au permis celor care au rămas ortodocşi să slujească în biserică. Şi atunci am început să ne facem biserici. Aşa a început şi povestea aici. S-a slujit alternativ până în 2008, la prima noastră Sfântă Liturghie, când le-am spus la ortodocşi: nu mai staţi în gazdă, construiţi-vă biserică. Atunci Părintele Ioan Vraja, împreună cu Consiliul Parohial, greu, foarte greu i-am convins, au pornit această lucrare şi iată că totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Şi mai este o vorbă: că un lucru început îl termină Dumnezeu. Au depăşit faza. Acuma este armonie în localitate şi în comunitate. Este împărţită în două. Sunt 300 şi ceva de suflete ortodocşi şi trei sute şi ceva greco-catolici, conform ultimului recensământ, spre 400, şi fiecare are locaşul de cult şi se respectă reciproc şi trăiesc în armonie că doar suntem români şi creştini. Astăzi ne bucurăm de realizarea aceasta şi am venit cu multă bucurie ca să binecuvântăm toate eforturile şi jertfa credincioşilor ortodocşi, dania familiei Vraja, care a dăruit terenul ca să se construiască o biserică şi să-i pomenim pe ctitori, pe binefăcători, pe întemeietori, pe constructori şi pe toţi cei ce au iubit, au cinstit şi vor iubi, vor cinsti şi vor sprijini sfânt locaşul acesta în calitate de ctitori de acum şi până în veac. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

 

Slujba de târnosire

După primirea frumoasă făcută înaltului oaspete, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba de târnosire a noii biserici din lemn, săvârşită după toate rânduielile Bisericii Ortodoxe: citirea unui mare număr de rugăciuni atât în exteriorul, cât şi în interiorul bisericii, miruirea cu Sfântul şi Marele Mir şi stropirea cu apă sfinţită a exteriorului, cât şi a interiorului sfântului locaş, sfinţirea picturii bisericii şi a catapetesmei, precum şi slujba de târnosire, în timpul căreia au fost aşezate cu mare grijă în piciorul Sfintei Mese Documentul de sfinţire şi sfinte moaşte de sfinţi mucenici, puse într-un tub de oţel inoxidabil, pe pat de nisip foarte uscat, ca să nu se deterioreze în timp, şi apoi sigilarea lor cu ceară topită. Au fost aşezate icoanele celor patru sfinţi evanghelişti, Matei, Marcu, Luca şi Ioan, în cele patru colţuri ale Sfintei Mese, gravate pe table de granit, ca să dăinuie sute de ani, sigilate şi ele cu ceară topită, după ce sfânta masă a fost spălată cu săpun, aghiasmă şi apă de trandafiri şi unsă cu Sfântul şi Maele Mir, devenind astfel locul cel mai sfânt de pe pământ.

La slujba de târnosire Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat bisericii hramurile „Adormirea Maicii Domnului”, al vechii biserici, şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă”.

În timpul slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a făcut şi cateheza credincioşilor în legătură cu târnosirea unei biserici, pentru ca cei prezenţi în biserică să ştie ce se petrece în Sfântul Altar în timpul slujbei de sfinţire.

 

Sfânta Liturghie Arhierească

Un mare sobor de preoţi şi diaconi a slujit la acest important eveniment al comunităţii de creştini ortodocşi din Giuleşti, sub protia Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, alcătuit din Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, Pr. Ioan Vraja, paroh, Pr. Ioan Ardelean din Deseşti, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Pr. Dumitru Iuga din Săcel I, Pr. Vasile Danci de la Mănăstirea Săliştea de Sus, Pr. Dindelean Gheorghe din Oradea, Pr. Matei Şandru din Moisei II, Pr. Marian Vasile Pop din Breb, Pr. Ioan Capolna din Sârbi, Pr. Ioan Tomoiagă din Onceşti, Ieromonah Gheorghe de la Mănăstirea Budeşti, Pr. Emanuel Crainic din Sat Şugatag, Pr. Andrei Pop din Mara, Pr. Andrei Mitruţ Vlad din Glod, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea lucrărilor la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Diac. Alexandru Cupşinar, Ipod. Vasile Pop, consilier eparhial cu probleme de protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat Diana Rednic, fiică a satului, elevă la Liceul „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, clasa a XII-a.

Între oficialităţi s-au aflat senatorul Cristian Niculescu Ţâgârlaş, Anca Minodora Costin Hendea, secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, primarul Laurenţiu Batin al Giuleştiului, teolog, colonel în rezervă, doctor în istorie, fost comandant al Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Gheorghe Bohotici, primarul comunei vecine Deseşti, Col. r. Ştefan Bora, absolvent de teologie şi cântăreţ în Grupul Psaltic „Theologos”.

 

Cuvântul de învăţătură

Pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre viaţa pe care trebuie să o ducă preotul şi credincioşii pe care-i păstoreşte, vorbind întâi de slujirea la Sfântul Altar, dar şi de grija faţă de biserică:

„Viaţa, activitatea, pastoraţia, slujirea preotului se desfăşoară între Răstignire, care este aşezată în spatele Sfintei Mese, pe care o are în faţă, şi Înviere. Între suferinţa Răstignirii şi biruinţa Învierii. Aşa trebuie să slujească pe credincioşi şi să-i înveţe. Preotul trebuie să stea totdeauna în picioare sau în genunchi, rugându-se, nu în genunchi doborât. În genunchi în rugăciune. Lucrarea şi activitatea preotului este între Răstignire, că este pe drumului lui Hristos, după chipul Păstorului Cel Bun, Care îşi pune viaţa pentru oile lui, se Răstigneşte, între suferinţa Răstignirii şi biruinţa Învierii. Şi trebuie să-i înveţe pe credincioşi să meargă împreună pe acelaşi drum. Nu-i silim pe niciunul, ci îi chemăm, îi îndemnăm, îi luminăm, îi îndrumăm. Fiecare alege ceea ce doreşte. Suntem absolut liberi, nici Dumnezeu nu ne constrânge… Câtă vreme Iisus Hristos a creat o Împărăţie fără arme, doar cu iubire, şi a chemat doar pe cei ce vor să intre în această Împărăţie, şi de două mii de ani milioane şi milioane, şi milioane şi milioane de oameni şi de creştini şi-au dat viaţa pentru Hristos Împăratul lor, şi încă Îl urmează şi Îl iubesc, şi-L ascultă, şi-L doresc, şi nu se leapărdă de El şi nu-l exilează din inimile lor, este de luat aminte pentru noi toţi. Chiar şi pentru cei mai simpli, care nu suntem oameni cu responsabilităţi. Toate trec, toate bogăţiile. Nu vă lipiţi inima şi sufletul de cele materiale decât atât cât trebuie, că trebuie să trăim în demnitate, civilizat, să avem confort şi bunăstare, că aşa se cuvine, nu trebuie să stăm cu mâna întinsă, că noi, românii, suntem un neam muncitor, maramureşenii nu mai vorbim, să avem de toate, dar Casa lui Dumnezeu să fie prima, cum am mai spus, cea mai iubită şi cea mai frumoasă, şi cea mai cinstită, şi pe Dumnezeu să-L avem mereu în viaţa, în mintea, în inima şi pe buzele noastre.”

Distincţii

Preotul paroh Ioan Vraja, care are toate distincţiile de onoare, a fost distins cu o Gramată Episcopală şi a primit în dar o cruce pectorală.

Secretarul de stat Anca Minodora Costin Hendea a fost distinsă cu Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt” pentru laici, pentru activitatea în minister şi pentru cea din perioada cât a fost inspector şcolar general judeţean.

Primarul Dr. Laurenţiu Batin, care a sprijinit construirea bisericii nou târnosite, precum şi cea de la Poliţia de Frontieră Sighet, a cărui model l-a urmat întocmai aceasta din Giuleşti, şi pentru activitatea ca membru în Adunarea Eparhială timp de mai multe legislaturi, a fost distins cu cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Ordinul Crucea „Sfântul Iosif Mărturisitorul” pentru laici.

Diplome ale anului omagial au fost oferite viceprimarului Ştefan Codrea, Consiliului Parohial, paraclisierului Vasile Feier, cântăreţului Petru Bârlea, şi post mortem consilierilori parohiali Vasile Bedeoan şi Sorin Tîşcan, precum şi fostului paraclisier Ioan Şteţ.

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat noua casă socială ce a primit numele „Justinian Arhiepiscopul”.   Preotul paroh Ioan Vraja a făcut oficiile protocolare de mulţumire tuturor celor implicaţi în construirea bisericii şi a spus:

„Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi minunată de sărbătoare, pentru care toţi credincioşii din comunitatea noastră se bucură şi care o să aibă pe viitor o biserică în care copiii şi urmaşii lor vor putea să primească harul şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulţumim Bunului Dumnezeu, mulţumim Preasfinţitului Episcop Iustin care s-a aflat în mijlocul nostru, a sfinţit biserica şi a adus rugăciune înaltă lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra noastră. Mulţumim şi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit şi ne-au ajutat şi sperăm în continuare într-un parcurs frumos şi benefic al comunităţii noastre cu harul şi cu rugăciunea lui Dumnezeu.”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.