Târnosirea bisericii „Înălţarea Domnului” Baia Mare

Duminică, 8 octombrie 2023, duminica a XX-adupă Sfintele Rusalii, a Învierii fiului văduvei din Nain, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii „Înălţarea Domnului” din Baia Mare, cartierul Săsar, paroh Pr. Dr. Marius Nechita, inspector şcolar pentru Religie, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură.

„Parohia „Înălţarea Domnului” din cartierul Săsar din municipiul Baia Mare s-a înfiinţat ca o necesitate pastorală pentru această parte a oraşului, cu binecuvântarea şi decizia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În 1997, după ce au slujit într-un spaţiu improvizat, am pus piatra de temelie pentru această biserică, deci, iată a trecut mai bine de un sfert de secol, biserică aşezată sub praznicul „Înălţării Domnului” şi s-au făcut eforturi mari pentru că e o biserică de dimensiuni considerabile şi de un stil neobizantin deosebit de frumos pentru această zonă. În 2015 biserica a fost acoperită şi pregătită pentru pictură. Toate acestea s-au petrecut în timpul păstoririi Părintelui Alexaandru Buteanu, inspector eparhial al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian şi al nostru o vreme, care a păstorit aici aproape 20 de ani, din 2001 până în 2020. În 2020 a fost nimit Părintele Marius Nechita, care în prezent este inspector şcolar de Religie şi Părintele Claudiu Pop, cadru didactic la Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” şi la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, şi au continuat lucrările în bună înţelegere şi armonie cu Părintele Alexandru Buteanu, cu Consiliul Parohial, încât cei 3.000 de metri patraţi de pictură au fost anul acesta desăvârşiţi printr-o frumoasă lucrare luminoasă în stil bizantin, în stil neoromânesc şi care este de o frumuseţe fără egal. Am convenit şi am primit invitaţia părinţilor, a Consiliului Parohial şi dorinţa credincioşilor ca să venim în această duminică, a XX-a după Rusalii, la începutul lunii octombrie, ca să binecuvântăm toată lucrarea lor şi să sfinţim, să târnosim Altarul, Sfânta Masă şi toate lucrările atât de valoroase şi frumoase. Sunt 3.000 de credincioşi arondaţi la această parohie, doi preoţi, deci este o comunitate foarte bine legată şi cu credincioşi buni, care au sacrificat mult din ofrandele lor pentru ca să se termine această biserică. Desigur, s-au primit şi ajutoare de la nivel central, de la nivel local, de la Primărie, dar, în principal, bisericile se construiesc cu puţinul celor mulţi, cu ajutorul credincioşilor, care şi le doresc, de fapt, şi care înţeleg că este o necesitate ca să aibă un locaş de cult pentru ei şi pentru copii şi urmaşii urmaşilor lor. Până la urmă, fiecare biserică, fiecare mănăstire este o ctitorie pentru veşnicie. I-am dat şi cel de-a doilea hram acum, pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, ocrotirorul Episcopiei noastre a Maramureşului şi Sătmarului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Slujba de târnosire
Oficiată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, slujba de târnosire a fost făcută cu respectarea întocmai a tipicului unei târnosiri. Astfel, a fost sfinţită biserica prin rostirea rugăciunilor îndătinate, unsă cu Sfântul şi Marele Mir în exterior şi înconjurarea ei împreună cu toţi credincioşii prezenţi. Slujba de sfinţire a continuat apoi în interior, unde a fost sfinţită pictura, în cele patru puncte cardinale, Iconostasul şi icoanele de pe el, Sfântul Altar şi Proscomidiarul, după ce mai înainte a fost târnosită Masa Sfântului Altar, prin aşezarea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire, semnat de toţi membrii din sobor, apoi prin punerea în cele patru colţuri ale Sfintei Mese a icoanelor Sfinţilor Evanghelişti, fiind sigilate cu ceară, iar apoi împodobirea Sfântului Pristol pentru slujire.
Cu ocazia târnosirii, biserica a primit al doilea hram: Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, pe lângă hramul „Înălţarea Domnului”.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească
Un mare sobor de preoţi şi diaconi a slujit cu ocazia târnosirii acestei sfinte biserici, Sfânta Liturghie Arhierească fiind oficiată în interiorul sfântului locaş, deoarece spaţiu foarte mare a permis acest lucru.
Din sobor au făcut parte: Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Spiridon Belei, stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Fabian Coroian, protopopul Băii Mari, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, Pr. Dr. Nechita Marius, paroh, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Alexandru Buteanu, fost paroh, Pr. Claudiu Pop, coslujitor, Pr. Călin Stoica din Arieşul de Câmp, Pr. Bogdan Bancoş de la Spitalul de Pneumoftiziologie, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Sergiu Buteanu, slujitor la această biserică.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat un târnăr şi o tânără.
Între oficialităţi s-au aflat senatorul Dan Ivan, deputatul Gheorghe Şimon, primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petru Dulfu” din Baia Mare, şi alţii.

Cuvântul de învăţătură
Un larg şi frumos cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, a învierii fiului văduvei din Nain.
„Lumea trebuie lăsată aşa cum a creat-o Dumnezeu şi cei ce se joacă de-a Dumnezeu se joacă, propriu-zis, cu propriul lor destin, a subliniat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Prin orice tragedie am trece, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu şi să nu-l respingem şi să nu zicem „Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple mie aşa ceva, că nu Te-am supărat niciodată atât de rău, încât să-mi îngădui mie aşa ceva?”. Când îngăduie Dumnezeu să pierdem pe cineva drag, completează lista cu altceva, de zece ori mai important. Nu îngăduie Dumnezeu o suferinţă fără să aducă zece binecuvântări, dar atunci, în momentele acelea, ne este foarte greu să înţelegem. Să fim lipiţi de Dumnezeu. Dumnezeu Care este milă, e salvarea noastră, Care ne va învia şi pe noi în ziua cea de apoi. De El ne este legată viaţa noastră. Şi atunci totul este frumos. Nu trăim sub presiunea demonică şi întunecată a vieţilor catastrofale. Hristos a readus normalitatea în viaţa acelei familii.”

Distincţii
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a răsplătit eforturile preoţilor slujitori de la această biserică prin acordarea Ordinului „Crucea Justinian Arhiepiscopul” preotului Alexandru Buteanu, care a lucrat cu marele Ierarh peste 20 de ani ca inspector eparhial şi o perioadă lungă de timp ca paroh.
De asemenea, a oferit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” preotului paroh Marius Nechita, cu care a lucrat o lungă perioadă de timp ca director al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.
Cu Gramata Episcopală a fost distins preotul Claudiu Pop, coslujitor, iar preotul Bogdan Bancoş şi diaconul Sergiu Buteanu au primit Diploma Omagială.
Preotul paroh Marius Nechita a acordat Diploma Omagială şi Placheta Aniversară scoasă cu ocazia târnosirii pentru 27 de binefăcători: Ioan Florin Lazăr, Dumitru Păcurar, senatorul Dan Ivan, Mihai Filip, Radu Matei, Florin Dărăban, Cornelia Negruţ, Dr. Teodor Ardelean, Septimiu Puţ, Claudiu Puţ, Călin Paşca, Daniel Man, Geta Hosu, Marcel Zoicaş, Ionuţ Pop, Vasile Tuns, Călin Tuns, Gheorghe Buzdzgan, deputat Gheorghe Şimon, Delia Mercea, Ioan Zubaşcu, Mihai Gherman, comandantul Poliţiei Judeţene, Emil Stoica, Tudor Hopârtean, Vasile Chifa, Bogdan Man, Ionel Buda.
Ca semn de preţuire şi mulţumire, preotul paroh Marius Nechita, împreună cu preotul slujitor, Consiliul Parohial şi credincioşii au dăruit Preasfinşitului Părinte Episcop Iustin o icoană pentru Muzeul Episcopiei cu Sfântul Iustin martirul şi filozoful, pictată de pictorul care a împodobit biserica,.

„Istoria bisericii „Înălţarea Domnului” din Baia Mare coincide cu istoria comunităţii parohiale. Ea a luat fiinţă prin grija bunilor credincioşi din cartierul Săsar din Baia Mare în anul 1991, a precizat Pr. Dr. Marius Nechita, paroh. La început locaţia săvârşirii serviciilor religioase a fost provizorie, în săli de clasă din diferite unităţi şcolare, iar mai apoi slujindu-se într-o baracă metalică aşezată pe un teren pe strada Victor Babeş. Prin strădania preotului Ioan Filip s-au obţinut toate actele necesare pentru amplasarea bisericii din locaţia definitivă şi anume str. Victor Babeş nr. 15A. La data de 2 martie 1997 Preasfinţitul Părinte Iustin, pe atunci Arhireu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, a pus piatra de temelie a acestei biserici, din încredinţarea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira. După această dată, au început lucrările de construcţie, amenajându-se un subsol, un Altar de rugăciune, unde s-au oficiat toate serviciile religioase până în anul 2023. Acestei parohii i-au fost arondate 3.100 de suflete. Construcţia edificiului este din cărămidă pe un plan trilobar cu abside laterale pentagonale, având dimensiunile de 44 pe 24 de metri. Absida Altarului este semicirculară decroşată. Naosul este acoperit cu cupolă pe pandantivi, iar pe latura vestică a edificiului sunt amplasate două turnuri clopotniţă adosate, ale căror şarpante sunt în formă de calotă. Biserica este acoperită cu pictură integrală în tehnica frescă, în suprafaă de 3.000 metri patraţi, realizată de pictorul Emil Stoica. Astăzi, 8 octombrie 2023, putem spune că este timpul împlinirilor şi al plinirilor, a desăvârşirilor. A împlinirilor că, după o muncă asiduă cu drag de Dumnezeu, s-a ajuns la capăt, iar acest capăt este reprezentat tocmai de slujba de sfinţire. Este şi un timp al plinirilor, al desăvârşirilor, pentru că oricât s-ar trudi omul, dacă Dumnezeu nu-şi pune pecetea lucrului, rămâne nedeplin, nedurabil şi se întâmplă ceea ce se petrece cu lucrurile care ne înconjoară, adică toate să sfârşesc ca şi cum n-ar fi fost. Slujba de sfinţire de astăzi ne confirmă despre aceste două dimensiuni ca împlinire şi desăvârşire. Pentru toate dăm slavă lui Dumnezeu.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.