URBIS SA – Cel mai mare profit din ultimii 5 ani

U1Începând cu data de 01.01.2014 S.C. URBIS S.A. este  operator unic regional de transport în Zona Metropolitană Baia Mare, zonă care cuprinde Municipiul Baia Mare, oraşele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș și comunele Recea, Săcălășeni, Groși și Dumbrăvița.

Datorită faptului că nu a fost asigurată capacitatea de transport necesară pentru Zona Metropolitană Baia Mare, au fost închiriate un număr de  6 autobuze în anul 2014.

În data de 08.03.2014 s-au pus în circulație 8 troleibuze solo noi, marca Solaris Trolino 12,  aducând un plus important calității transportului în comun. Sunt utilizate în continuare și troleibuzele Saurer și Volvo, articulate, în special la orele de vârf.

În data de 13.05.2014 s-au pus în circulație 3 autobuze solo second-hand, marca Solaris cu o vechime de 10-11 ani, iar în data de 10.06.2014  2 autobuze articulate, marca NAW second-hand și s-a renunțat la autobuzele închiriate inițial.

Menționăm că aceste mijloace de transport au fost achiziționate cu sprijinul financiar acordat de Primăria municipilui Baia Mare și Consiliul Local.

Începând cu data de 28.07.2014 biletele de călătorie se pot achiziționa și prin SMS cu telefonul mobil, masură luată la sugestia primarului Cătălin Cherecheş.

În data de 23.08.2014 s-a dat în folosință noua linie de troleibuz nr. 54 cu traseul Real (Auchan) – Gară – Cartier Vasile Alecsandri – Piața Izvoare (8,5 km c.d.) fiind suspendată linia 34 de autobuz care se suprapunea peste linia 54.

Din data de 10.09.2014 au fost montate în Municipiul Baia Mare încă 6 automate de bilete pe lângă cele 3 existente, în total funcţionând 9 automate bilete.

Transportul de persoane se asigură cu 77 de mijloace de transport, respectiv 23 autobuze Solaris U12, 20 autobuze Mercedes C, 10 autobuze NAW, 2 autobuze Karosa, 4 microbuze şi 18 troleibuze.

Totalul curselor zilnice în Baia Mare este de 958 în 2014 și de 620 în 2013, deci cu 338 în plus, din care sâmbăta și duminica au fost de 474 în 2014 și de 400 în 2013, deci cu 74 în plus, iar în Zona Metropolitană a fost de 373 în 2014 față de 237 în 2013, cu o creștere de 136 de curse zilnic, iar în zilele de sîmbătă și duminică acestea au fost în numar de 379 în 2014 față de 258 în 2013, cu o creștere de 121 de curse.

 

Evoluţia principalilor indicatori de exploatare  în perioada 2010-2014

 

Parc inventar [buc]
Mijloace transport 2010 2011 2012 2013 2014 Dif 2014-2013
Troleibuze 12 12 12 12 18 +6
Autobuze 65 64 64 54 55 +1
Microbuze 2 2 4 4 4
Total 79 78 80 70 77 +7

 

Lungime reţea [km c.d.]
Mijloace transport 2010 2011 2012 2013 2014 Dif 2014-2013
Troleibuze 7,50 7,50 7,50 7,50 13,10 +5,6
Autobuze 115,00 115,00 115,00 115,00 151,00 +36
Microbuze 6,60 6,60 6,60 6,60 9,10 +2,5
Total 129,10 129,10 129,10 129,10 173,20 +44,1

 

Rulajul [mii km]
Mijloace transport 2010 2011 2012 2013 2014 Dif 2014-2013
Troleibuze 464 446 450 450 560 +110
Autobuze 2974 2919 2980 2973 3620 +647
Microbuze 36 44 70 75 100 +25
Total 3474 3409 3500 3498 4280 +782

 

 

Călătorii anuale [milioane]
Mijloace transport 2010 2011 2012 2013 2014 Dif 2014-2013
Troleibuze 4,40 3,80 3,80 3,92 3,80 – 0,12
Autobuze 14,30 11,50 13,50 15,93 19,70 +3,77
Microbuze 0,01 0,02 0,05 0,04 0,04
Total 18,71 15,32 17,35 19,89 23,54 +3,65

 

În perioada ianuarie–decembrie 2013 s-au efectuat 3.127.277 km efectivi, s-a consumat cantitatea de 1.201.466 litri, s-a înregistrat un supraconsum faţă de consumul normat de 17.136,02 litri, în valoare de 100.245 lei.

 • În anul 2013 consumul la 100 km pe întreg parcul auto a fost de 38,42 litri/100km.

În anul 2013 s-a înregistrat un supraconsum de motorină în valoare de 70.186,61 lei, din care s-au recuperat  59.551,11 lei în anul 2014, rămânând de recuperat suma se 10.635,50 lei de la şoferii plecaţi din unitate. Menționăm că in 2013 nu s-a luat nicio măsură de recuperare a supraconsumului si nici nu s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară celor vinovați, deși în R.O.I. este prevăzut acest lucru.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 s-au efectuat 3.903.352 km efectivi,  cu 703.997 km mai multi fata de 2013 , s-a consumat cantitatea de 1.302.461,46 litri, cu 100.994, litri mai mult fata de 2013 , insa se inregistreaza  o economie de 125.750 litri in valoare de 784.680 lei fata de consumul normat în 2013.

 • consumul la 100 km pe intreg parcul auto a fost de 33,37 litri/100 km în 2014, fata de 38,42 în anul 2013, reducerea față de 2013 fiind de 5,05 litri/100 km, ceea ce reprezintă o scădere de 13,15 % pe întrg Parc Auto.

Dacă aplicăm acesta scădere a consumului mediu la 100 km ( efectiv) de 5,05 litri/100 km la kilometrii efectuati  în anul 2014 de 3.903.352 km, obținem o economie efectivă de carburant de 197.119 litri în valoare de 1.153.147 lei.

Menționăm, că la înregistrarea acestor economii o contribuție importantă a avut-o montarea GPS-urilor pe toate autobuzele, aparate care oferă date exacte despre cantitatea de combustibil alimentată, număr de kilometri efectuați, consumul de combustibil, viteza de deplasare și locul unde se află mijlocul de transport dacă este în staționare cu motorul oprit sau pornit.

 

         SITUAȚIA VENITURILOR DIN BILETE SI ABONAMENTE PENTRU PERIOADA 2010-2014  
VENITURI 2010 2011 2012 2013 2014 Diferenta  2013-2014
TOTAL 12.941.258,68 12.888.483,58 14.081.649,72 14.890.265,09 19.107.072,97 4.216.807,88

 

Situația comparativă a veniturilor și cheltuielilor la principalii indicatori în perioada 2010-2014

 

NrCrt. INDICATORI 2010 2011 2012 2013 2014 Diferențe2014/2013 %
1. Număr mediu de angajați 391 377 358 324 364 40 11
2. Cifra de afaceri netă 17.821.614 18.502.435 20.082.473 23.220.146 30.256.476 7.036.330 30
3.  Venituri proprii 13.455.418 13.477.879 14.677.659 15.502.984 19.733.181 4.230.197 27
4. Producția vândută (bilete, abonamente+diverse) 11.855.791 11.888.444 11.652.310 11.693.010 15.245.040 3.552.030 30,38
5. Venituri din exploatare 19.321.887 19.933.789 21.432.157 24.947.119 31.071.870 6.124.751 25
6. Total venituri 19.323.213 19.936.688 21.433.754 25.636.292 31.793.617 6.157.325 24
7. Chelt. cu energie, apă, gaz 842.160 886.821 988.829 970.724 718.162 -252.562 -26
8. Rezultatul din exploatare 118.768 200.184 167.456 1.958.017  2.679.642  721.625 37
9. Profit brut 101.696 201.213 167.771 70.192 344.409 274.217 391

 

 

Se constată că în anul 2014 cheltuielile utilitățile respectiv energie electrică, apă, gaz au scăzut cu 252.562 lei față de 2013 fiind cele mai mici din ultimii 5 ani.De asemenea, profitul brut pe anul 2014 a fost de 344.40 9 lei, cu 274.217 lei mai mult decât în anul 2013, fiind de asemenea cel mai mare din ultimii 5 ani.La activitatea de transport,in Zona Metropolitană doar orașul Baia Sprie a obținut rezultate pozitive celelalte localități inregistrand rezultate negative pe care nu le-au putut acoperi din lipsă de fonduri. A.G.A. a A.D.I.  Zona Metropolitană a hotărât ca rezultatele negative să fie compensate cu rezultatele pozitive obținute, compensări în valoare de 1.018.791 lei.

În condițiile în care nu s-ar fi efectuat aceste compensări, profitul brut realizat ar fi fost de 1.363.200 lei din care 1.018.791 de lei din activitatea de transport și 344.409 lei din alte activități, astfel s-ar fi înregistrat o creștere a profitului brut cu 1.293.008 lei față de anul 2013.

 

 Subvențiile de exploatare acordate de către Primaria Baia Mare în perioada 2010 – 2014
An Subventie facturata Din care: Nr. mediu  de angajati Observatii
Leasing Alte elemente
2010 4.366.196 0 4.366.196 391
2011 5.024.556 0 5.024.556 377
2012 5.404.814 0 5.404.814 358
2013 7.200.334 4.003.378 3.196.956 324
2014 10.554.107 7.789.018 2.765.089 364

 

În anul 2014, subvenția aferentă altor elemente  a scăzut față de anul 2013 cu 431.867 lei.

 

Evoluția personalului pe anul 2014

În anul 2014, pentru diferite abateri disciplinare, s-au aplicat un număr de 131 de sancțiuni disciplinare față de 13 în 2013, cu 118 mai multe. De asemenea, menționăm că în anul 2014 s-a înregistrat un număr de 3.029 zile concediu de odihnă restant din anul 2013. Din acestea în anul 2014 s-au efectuat 2.197 zile de concediu de odihnă plus concediul aferent anului 2014, ramânând la 31 decembrie 2014 doar 832 de zile concediu de odihnă restant, care vor fi efectuate în 2015.

Mai menționăm că, în anul 2013 s-a înregistrat un număr de 48 de procese aflate pe rolul instanței, iar în anul 2014 un număr de 73 de procese aflate pe rol. În 2013, s-au înregistrat un număr de 3 plângeri penale, iar în anul 2014, 28 plângeri penale din care 8 soluționate pozitiv, 3 clasate si 17 în curs de soluționare.

 

REALIZĂRI – 2014

SINTEZĂ

 • Reducerea consumului/100km cu 5,05 litri ceea ce reprezintă o reducere pe întreg parc auto cu 13,15% (197.119 litri – 1.153.147 lei)
 • Montarea a 56 bucăți de aparate GPS în valoare de 83.260 lei pe toate autobuzele aparținătoare societății.
 • Reducerea cheltuielilor la utilităţi (apă, gaz, energie electrică) cu 252.562 lei
 • Investiţii din fonduri proprii mai mari cu 93.380 ,40 lei
 • Achiziţionarea unui număr de 8 troleibuze Solaris în valoare de 12.671.850,77 lei – leasing și a unui număr de 3 autobuze Solaris în valoare de 458.857,20 lei și 2 autobuze NAW în valoare de 35.000 euro cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Baia Mare
 • Reabilitarea sediului central și extinderea imobilului Dispecerat soferi, Controlori, Revizori, în valoare de peste 600.000 lei
 • Veniturile din exploatare au crescut cu 6.124.751 lei cele mai mari din ultimii 5 ani
 • Veniturile financiare au crescut cu 32.574 lei
 • Profitul brut realizat a crescut cu 274.408 lei – cel mai mare din ultimii 5 ani
 • Subvenţia aferentă altor elemente decât leasing au scăzut cu 431.867 lei
 • Cifra de afaceri netă a crescut cu 7.036.330 lei
 • Productivitatea muncii pe salariat a crescut cu 12.645 lei
 • Scăderea numărului de călători frauduloşi cu 5.500 față de 2013
 • Creşterea numărului de călătorii cu 3.650 mii
 • Creşterea rulajului cu 782.000 km
 • Realizare platforma spălare autobuze la Coloana Gară în valoare de 20.700 lei
 • Încălzire în atelierul de mentenanţă I, și reparații canale din ateliere în valoare de peste 80.000 lei
 • Reparaţii canale din ateliere în valoare de 68.500 lei
 • Extindere imobil dispecerat şoferi,controlori,revizori în valoare de 252.000 lei
 • Achiziţionare aparat pentru confecţionat legitimaţii în valoare de 5.500 lei
 • Închirierea a 6 automate de vânzare bilete
 • Venituri din vânzarea fierului vechi în sumă de 163.330 lei
 • Reparaţii la cele 12 chioşcuri vânzare bilete în valoare de 803 lei
 • Realizarea împrejmuire sediu şi dispecerat gară în valoare de 14.360 lei
 • Realizarea parcării pentru personal și baza autobuze în valoare de 27.992 lei

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.