Sfânta Liturghie în Suciu de Sus, dezvelire bust Pr. Florea Mureşanu

Sâmbătă, 21 octombrie 2023, când sunt prăznuiţi Cuvioşii Mărturisitori Transilvăneni Visarion şi Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea, Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Parohia Suciu de Sus, Protopopiatul Lăpuş, unde a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, a rostit cuvânt de învăţătură, a dezvelit şi binecuvântat bustului Preotului martir Dr. Florea Mureşanu, mort în închisoarea de la Aiud, întemeietorul Mănăstirii „Sfânta Treime” Breaza din localitatea Suciu de Sus.

 

„Am rfevenit în frumoasa Parohie Suciu de Sus din Ţara Lăpuşului, o localitate care-şi păstrează cu sfinţenie tradiţiile sfinte, dreapta credinţă, portul, graiul, simplitatea credinţei şi smerenia trăirii creştine specifică acestei zone a Ţării Lăpuşului, a spus Preasfin’itul P{rinte Episcop Iustin. Această parohie a fost păstorită din 1954 de Părintele Dr. Florea Mureşanu, care şi-a început calvarul în 1952, pentru că se instaurase regimul comunist şi a fost pentru prima dată arestat şi dus la Canal. Acolo a promis lui Dumnezeu că va construi o mănăstire dacă va ieşi în viaţă din detenţie. A ieşit cu viaţă şi, cum nu a mai putut să remână la Cluj, unde a fost preot la Catedrală şi profesor la Academia Teologică Ortodoxă, a fost trimis în Ţara Lăpuşului, la Suciu de Sus, să pătorească aici. Împreună cu credincioşii a construit, în trei ani de zile, un schituleţ, o mănăstire, care astăzi a fost rectitorită prin purtarea de grijă a ucenicului dânsului, Părintele Arhimandrit Gavriil Burzo şi arată foarte frumos. Părintele Florea Mureşanu a fost ridicat de acolo, la ultimul hram, în 1958, şi a fost condamnat la 25 ani de temniţă grea, muncă silnică. A făcut 3 ani. La 54 de ani s-a stins din viaţă, în 1961, şi astăzi se împlinesc 116 ani de la naşterea sa şi 62 de ani de la moartea lui martirică, în 1961. Drept urmare, domnul General în rezervă Nelu Pop Suceanul, aşa cum îi place să-şi spună, titlu de nobleţe acesta, împreună cu parohia, cu credincioşii şi cu Părintele Eugen Burzo, parohul de aici, au hotărât să ridice un bust. Au făcut o lucrare de excepţie, foarte artistică, fidelă înfăţişării Părintelui Florea Mureşanu, care a fost un mare om de cultură, cu doctorat în Teologie, şi l-au aşezat în incita bisericii. Am socotit că astăzi, de Sfinţii Martiri Ardeleni, Mărturisitori ai dreptei credinţe, aşa cum a fost şi Părintele Florea Mureşanu, strălucit mărturisitor, la două secole după pătimirile Sfinţilor Mărturisitori, să săvârşim Sfânta Liturghie în această zi de cinstire a Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, şi să sfinţim bustul aşezat în memoria Părintelui spre veşnică pomenire, spre neuitare a pătimitirlor mărturisitorilor din temniţele comuniste şi spre a întări sfânta şi drepta noastră credinţă, următori făcându-ne lor, precum zicea Sfântul Apostol Pavel către evrei: Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

 

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost format din Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Gavriil Burzo, ucenic al Părintelui Florea Mureşanu şi întemeietorul Mănăstirii Breaza, pe vremea când era paroh în Suciu de Sus, Pr. Dr. Florin Stan, protopop al Lăpuşului, Pr. Cornel Mihai Gheduţiu, secretar protopopesc, Pr. Gavriil Burzo, paroh, Pr. Ionuţ Puicar, coslujitor, Pr. Ioan Ropan, paroh în Groşii Ţibleşului, Pr. Cristian Pop din Răzoare, Pr. Marcel Vasoc din Suciu de Jos, Pr. Ioan Rusu din Benesat, Sălaj, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Radu Ioan Anton, de la Catedrala Istorică din Baia Mare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos”, dirijat de Pr. Adrian Dobreanu şi Florian Vois, iar la priceasnă au cântat trei cunoscute interprete din localitate: Mariana Cuşner, Cecilia Bozga şi Mădălina Filip, ultima obţinând premiul I la un concurs muzical organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Între credincioşi s-au aflat primarul Viorel Paşca al comunei Suciu de Sus, generalul în rezervă Nelu Pop, Aurica Todoran, secretarul judeţului Maramureş, Col. rez. Ionel Todoran, Adrian Marchiş de la Radio România Actualităţi, fii ai satului, alţi oficiali.

 

Cuvântul de învăţătură

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fixat în sufletul credincioşilor prezenţi contextul sărbătorii de astăzi:

„Pe 21 octombrie al fiecărui an este o sărbătoare mare şi importantă, deoarece comemorăm mult pătimitoarea noastră credinţă ortodoxă strămoşească şi pe Sfinţii ei Mărturisitori şi Apărători. Sfinţi Mărturisitori şi apărători dintre Ierarhi, adică dintre Arhipăstori sau Episcopi, dintre preoţi, dintre călugări şi dintre dreptcredincioşii simpli. Care sunt mulţi, au fost mulţi, care sunt fără de număr. Dintre ei, însă, Sfânta noastră Biserică a reţinut, pentru faptele lor minunate, pe câţiva, care îi adună, de fapt, pe toţi într-o cunună de mărturisitori. Astăzi tocmai acest lucru îl facem: cinstim pe câţiva dintre ei, pe care Biserica noastră şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a aşezat înainte, cunoscându-le viaţa, mărturisirea credinţei, multpătimirea pentru credinţa noastră strămoşească şi unii încheindu-şi viaţa cu pecetea martiriului. Aceşti Sfinţi pe care îi cinstim noi astăzi, Sfinţi din Transilvania mult însângerată, aproape o mie de ani ocupată de puteri străine, mai tari decât noi, care şi-au arătat dominaţia prin forţa militară, prin nedreptatea subjugării unui popor, prin desconsiderarea valorilor lui şi prin înstrăinarea şi răpirea teritoriilor. Numai că, iată, se împlineşte ce zice psalmistul: la Dumnezeu mia de ani este ca ziua de ieri şi ca straja nopţii. Aproape o mie de ani Transilvania a trăit sub ocupaţie străină… şi după nouă secole şi ceva Dumnezeu ne-a dăruit un miracol: Regatul României Mari.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului s-a oprit şi asupra biografiei Părintelui Florea Mureşanu:

„Alături de toţi Mărturisitorii îl aşezăm astăzi şi pe Preotul martir Florea Mureşanu, pe care îl comemorăm la 116 ani de la naşterea lui şi 62 de ani de la moartea lui în temniţă. A fost născut cu dar mare şi cu haruri multe, chiar dacă s-a născut într-o familie ţărănească. A devenit un erudit. A fost înzestrat de Dumnezeu cu multă inteligenţă şi ştiinţă de carte. În cele din urmă a devenit doctor în Teologie. A studiat la Strasbourg, a studiat la Berlin. Era un erudit. În 1932 Episcopul Nicolae Ivan l-a făcut preot şi l-a trimis într-o localitate mică din Apuseni. După doi ani l-a adus la Catedrala din Cluj şi a devenit mare predicator, mare slujitor şi mare apărător al drepturilor românilor şi al libertăţii credinţei. A devenit şi profesor la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj. Au venit vremurile grele, regimul criminal horthyst… Părintele Florea Mureşanu a pătimit apoi în timpul comunismului, pentru că a fost şi solidar cu greva studenţilor din 1946, era protopop de Cluj. Şi apoi a venit comunismul. A fost un om ferm, un bărbat adevărat, cât un munte, în care era un suflet delicat şi o fire dârză. Delicat că Îl iubea pe Dumnezeu. În 1952 i se intentează procesul şi este condamnat pentru că este considerat un lider cu potenţial de a influenţa masele şi poporul. L-au condamnat la Canal. A stat un an de zile. Şi acolo, la Canal, a promis că, dacă va ieşi viu de acolo, va face o mănăstire. A ieşit de la Canal, nu l-au mai primit în Cluj şi atunci l-au trimis aici, la Suciu de Sus. Aici şi-a găsit liniştea, pentru că a găsit oameni care l-au iubit, l-au urmat, l-au preţuit. Împreună au identificat locul, au aşezat mănăstirea, o bisericuţă şi câteva chilii. Ultimul hram al mănăstirii l-au făcut cu credincioşii în 1958. Era curajos. Vorbea ca un vultur. Privea de sus. Oamenii îl urmau de îndată. În 1958, văzând securitatea că ia amploare mişcarea şi că poporul nu ascultă de comunişti, ascultă mai mult de preot, l-au vizitat într-o seară, după hram, când era singur, l-au anchetat, l-au bătut, l-au batjocorit, iar dimineaţa i-au pus sacul de cărţi în spate, care era „corpul delict”, l-au trecut peste deal în Boiereni, de unde l-a luat duba. L-au dus în mai multe temniţe. A murit la Aiud, în 1961. Doar trei ani a rezistat în puşcărie.”

 

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat Generalului în rezervă Nelu Pop cea mai înaltă distincţie a Eparhiei, „Crucea Voievodală Maramureşeană”, pentru efortul jertfelnic de a contribui la realizarea bustului Preotului martir Florea Mureşanu.

Părintele Arhimandrit Gavriil Burzo, ctitor al Mănăstirii Breaza şi ucenic al Părintelui Florea Mureşanu, a fost distins cu Ordinul Cultural „Nicolae Steinhardt”.

Preotul paroh Eugen Burzo a fost distins de către Întâistătătorul Eparhiei cu Crucea „Preot Nicolae Gherman”.

 

Binecuvântarea bustului şi Parastas

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba de binecuvântare a bustului realizat în bronz al Părintelui Florea Mureşanu, iar după slujba de sfinţire a fost săvârşit un Parastas pentru Părintele. Credincioşii prezenţi au primit, ca la orice slujbă de pomenire, un colac.

 

Pr. Eugen Burzo, paroh:

„Pentru comuna Suciu de Sus este o zi deosebită. Pe de o parte, pentru că este ziua Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, iar pe de altă parte, pentru că în curtea bisericii noastre a fost dezvelit şi sfinţit bustul Părintelui Florea Mureşanu, preot martir, preot profesor universitar doctor. Crescând în satul acesta, fiind fiu al satului, necunoscându-l pe părintele, pentru că încă nu eram născut, dar din ceea ce mi-au povestit părinţii mei, bunicii mei şi ceilalţi oameni ai satului, a venit la noi în Suciu de Sus într-o perioadă grea. Imediat după cel de-al doilea război mondial şi revenirea la Ortodoxie, când viaţa spirituală a comunităţii era destul de precară. Dânsul a venit cu o statură impunătoare, cu cultură deosebită, cu smerenie în post şi rugăciune, şi a reuşit, în foarte scurt timp, să adune în preajma sa şi a bisericii în care păstorea comunitatea locală, pe credincioşii acestui sat. Din păcate, doar cinci ani de zile a reuşit să vieţuiască, să slujească în această sfântă biserică, după care a fost din nou arestat, condamnat şi a murit în închisoarea de la Aiud. Astăzi noi, sucenii, considerăm că i-am făcut Părintelui Florea Mureşanu o mare dreptate, aceea de a-l readuce acasă, aici la biserica pe care a iubit-o atât de mult şi în care a slujit. De aceea, ziua aceasta va rămâne pentru noi însemnată în viaţa parohiei, în viaţa comunităţii noastre ca o zi aparte. Şi aşa, cum am mai spus, îl cinstim pe Părintele Florea Mureşanu şi îl vom cinsti în vecii vecilor. Amin.”

 

General rez. Nelu Pop, fiu al satului:

„Buna ziua pentru toţi românii, oriunde se află ei pe acest pământ sfânt dat nouă, oamenilor, de către Dumnezeu. Astăzi, la Suciu de Sus, Maramureş, vatră de istorie milenară, din epoca bronzului, a Culturii Suciu de Sus, la limita dintre fier şi bronz, s-a îndeplinit, s-a săvârşit un act istoric. Astăzi, la Suciu de Sus, în biserica strămoşească, Preasfinţia Sa Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu soborul de preoţi, împreună cu comunitatea, cu toată lumea, am participat şi am trăit o Sfântă Liturghie Dumnezeiască, în amintirea marilor martiri transilvăneni, a martirilor români, în general, şi sigur că a martiriului în care a trăit Părintele Profesor Universitar Dr. Florea Mureşanu. Pentru noi, pentru suceni, acest eveniment a fost unul de excepţie. Bunicul Maftei, tatăl tatălui meu, mi-a spus, având 10-11ani: Măi Ioane, tu ştii ce a spus Părintele Florea în Breaza, într-o Liturghie, într-o predică, pentru că avea un oratorism în dumnealui că atrăgea ca un magnet privirea şi auzul credionciosului: Noi n-am venit aici ca scaiul în coada calului! Şi de acolo s-a născut o poezie dedicată bunicului şi dumnealui: Noi n-avem prinţi şi n-avem crai/ Dar nici n-avem pe coadă scai!/ Noi n-am venit din ţara lui/ Ca scaiu-n coada calului. Martor e Dumnezeu şi cerul Lui/ Suntem aici din veacul veacului! Mulţumim Bunului Dumnezeu, mulţumim Preasfinţiei Sale Părintelui Episcop Iustin, mulţumim Bunului Dumnezeu, Bunului Iisus Hristos şi spiritului Părintelui Florea pentru această zi minunată! Bună Ziua.”

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă:

„Pentru comunitatea credincioşilor din Suciu de Sus astăzi, într-adevăr, a fost o zi de sărbătoare, pentru că în cununa mărturisitorilor, alături de mărturisitorii ardeleni, pe care-i sărbătorim, Bunul Dumnezeu le-a dat gândul cel bun şi l-au aşezat şi pe Părintele Florea Mureşanu, care a fost aici paroh, atunci când se instaura comunismul cel mai feroce în România şi când era nevoie de mărturisitori şi de apărători ai Ortodoxiei. A existat un fiu cu înţelepciune şi iubire de strămoşi al satului, domnul General în rezervă, domnul Nelu Pop, care a contribuit în chip major pentru ridicarea acestui bust. Însă, nu atât de mult faptul ridicării acestui bust înseamnă pentru suceni foarte mult, ci faptul că această imagine a Părintelui Florea le va da posibilitatea celor care au auzit de el să se întoarcă mereu în Sfaturile Părintelui Florea. El, când a venit în Suciu de Sus, ştiu de la bunicii din familie, a adus aici cu el lectura Scripturilor, a adus aici cu el lectura Psaltirii şi a Filocaliei şi a încercat să îi înveţe să trăiască frumos şi să întrupeze cuvântul lui Dumnezeu zidind, pe de o parte, parohia, pe de cealaltă parte Mănăstirea închinată Sfintei Treimi, dar zidindu-se ei întreolaltă după paradigma, după imaginea aceasta a Sfintei Treimi. De aceea, această sărbătoare este o sărbătoare în care, iată, cununa mărturisitorilor Ortodoxiei româneşti se întregeşte cu un mărturisitor care şi-a dat prinosul de jertfă în temniţele Aiudului şi care îşi doarme somnul de veci pe acolo, prin Râpa aceea unde au fost aruncaţi cei care au fost condamnaţi pe nedrept pentru mărturisirea adevărului. Îi laud pe fiii parohiei acesteea şi Îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea înţelepciune ca să putem să împlinim cuvintele Părintelui Florea şi memoria celor care au fost mărturisitori ai adevărului să ne treacă şi pe noi mărturisitori spre lauda Numelui Celui Sfânt.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.